จิตเดิมแท้ คือ อะไร ? สำคัญหรือไม่ ? และ ฝึกอย่างไร ?

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จิตเดิมแท้ หรือ ตถตา เป็น คำสำคัญมาก ต่อองค์รวมของชีวิต และการปฏิบัติ

ยกตัวอย่าง เช่น

ในขั้นต้นของการฝึกตนนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการนั่งสมาธิ

หรือการผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างโชคโชนนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติ คือ

การว่างจาก วิตก วิจารณ์ (จิตนิ่งนั่นเอง)
ความเข้าใจเกี่ยวกับ "จิตเดิมแท้" จะช่วยทำให้เห็นองค์รวมแห่งการปฏิบัติ

อันจะช่วยเสริมพลานุภาพแห่งธรรม

ช่วยให้การบูรณาการธรรม สู่วิถึชีวิตได้เร็วขึ้น หนอ
อีกความหมายหนึ่ง ของการศึกษา

คือ การเรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจ

หรือ เรียนรู้ว่าชีวิต คือ อะไร ?


การปฏิบัติธรรม เป็น The path is the goal!

เป็นการเดินทางที่ละเอียดลึกเข้าไปศึกษาว่า

ชีวิต คือ อะไร ?


เรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจ

กายนั้น อยู่ในระดับ หยาบ

เมื่อสามารถพิจารณารวมลงสู่พระไตรลักษณ์ ได้แล้ว

จึงสามารถ "วางกาย" ได้


เมื่อเห็นความเป็นจริงของรูปกายแล้ว การปฏิบัติที่เหลือหลังจากนั้น

คือ การท่องจิตเดิมแท้ ด้วยปัญญาญาณ หนอจิตเดิมแท้ นอกจากเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจแล้ว

จะต้องนำไปเพียรปฏิบัติด้วย หนอ


ด้วยเหตุแห่งความไม่รู้ (อวิชชา) จึงทำให้จิตของปุถุชนนั้น ส่วนใหญ่ตกอยู่ในความหลง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)