พิพิธภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย....

The One
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
หอวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
............เครื่องราชอิสรอยาภรณ์ไทยที่ใช้ประดับกับเสื้อ เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยทรงมีพระราชดำริให้สร้างเหรียญตราขึ้นในปี ๒๔๐๐ เพื่อใช้ประดับเสื้อแสดงฐานะผู้ที่ได้รับพระราชทาน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า “เครื่องประดับสำหรับยศ” ส่วนของพระมหากษัตริย์ทรงเรียกว่า “เครื่องราชอิสริยยศ” และเครื่องประดับขุนนางทรงเรียกว่า “เครื่องสำคัญยศ” เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงเรียกเครื่องประดับสำหรับยศว่า “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” เป็นครั้งแรก.....

พิพิธภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย จัดแสดงที่ชั้นล่าง ประกอบด้วยประวัติ เน้อหา การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ โดยจัดแสดงบนหุ่นเรียงลำดับตามความสำคัญของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจัดแสดงเหรียญราชอิสิยาภรณ์ ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ด้วย.........ห้องแสดงราชกิจจานุเบกษา พระราชสัญจกร รัฐธรรมนูญไทย จัดแสดงที่บริเวณห้องชั้นบนด้าทิศเหนือของอาคาร

ห้องแสดงวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรีไทย จัดแสดงที่ห้องชั้นบนด้านทิศใต้ โดยแสดงถึงประวัติ ความเป็นมาและลำดับการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในการปกครองประเทศของไทย

ที่ตั้ง : อาคาร ร.ร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เดิม) ทำเนียบรัฐบาลถ.

พิษณุโลก แขวงวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ทรสาร : (622) 282-8147
รถประจำทาง : 10 23 70 201
รถปรับอากาศ : 3 70 183 201
505 509 521 ปอ.พ.8

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
วันหยุดทำการ : เสาร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ต้องเข้าชมเป็นหมู่คณะไม่ต่ำกว่า 10 คน โดยทำหนังสือขออนุญาตถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Oneความเห็น (0)