สรุปเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพจาก km


1. ใช้กรณีศึกษาในการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหาได้ใน

สถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลอง

2. ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ดี เช่น ppt คลิป

วีดีโอ กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ สถานการณ์จำลอง การฝึกปฎิบัติลงพื้นที่ในชุมชน และองค์กร ภาครัฐและ

เอกชน

3. การนำข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหว ในประเด็นทางธุรกิจ สังคม และความเป็นนานาชาติ มาเสวนาและ

เปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนอยู่เสมอ เพื่อฝึกให้นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลง และฝึกการสืบค้นข้อมูลทาง

เทคโนโลยี พร้อมทั้งก้าวทันต่อข้อมูลข่าวสาร

4. การนำหลักการ แนวคิด และหลักการทางจริยธรรม มาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความมีจิต

อาสาและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

5. การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการ

บริหารความขัดแย้ง

6. การฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อสร้างความกล้าแสดงออก ทักษะการพูดและการนำเสนอ เพื่อสร้างอัต

ลักษณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตน

คำสำคัญ (Tags): #km
หมายเลขบันทึก: 591132เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 02:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 02:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

น่าสนใจมาก

ถ้าสนใจเรื่องการสอนผ่าน website

ลองไปใช้ที่ www.classstart.org

ได้นะครับ

การจัดการความรู้ด้านการเรียน การสอน โดยใช้เทคนิคเพื่อให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ


 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี