เด็กน้อยภายใน เพื่อการเยียวยา และ การเติบโตของชีวิต

small man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มุมมองและกรอบคิดต่อเด็กน้อยภายใน

การอบรมกระบวนการเด็กน้อยภายใน เพื่อการเยียวยา และ การเติบโตของชีวิต วันที่ ๑๓ ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ด้วยเทคนิควิธีการเขียนเชิงกระบวนการ และ กระบวนการทางจิตวิทยาอื่นๆ

ลำดับเนื้อหาคร่าวๆ มีดังนี้


มุมมองและกรอบคิดต่อเด็กน้อยภายใน

กระบวนการทำงานกับเด็กน้อยภายใน ในภาพรวม...
๓ สนทนาเด็กน้อยภายในกับตัวตนผู้ใหญ่

๔.ผู้ปกป้องและการขีดเส้นพื้นที่ชีวิต

๕. ฉันกลัว......ฉันจึง

๖.ฟังนิทาน นอนพักผ่อน สำรวจปมปัญหา

๗.ความรู้สึกต่อร่างกายและผลสะท้อนของปมใจต่อความสัมพันธ์ของร่างกาย

๘.สำรวจเรื่องราวความทุกข์ของเด็กน้อย

๙.สนทนากับเด็กน้อยภายในผ่านภาพ

๑๐. เสียงขัดแย้งภายใน / เสียงจากภาวะผู้ใหญ่และนางฟ้า

๑๑. ปมใจเสียงตำหนิไหมพรมและ เสียงใหม่

๑๒. โดดโลดเต้น

๑๓.ความต้องการพื้นฐานของเด็กน้อย

๑๔ สนทนากับเด็กน้อยในความสัมพันธ

๑๕.ดวงวิญญาณจุติ/การหล่อลี้ยงแง่งาม

๑๖ สรุปการพัฒนาตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)