ส่งเสริมความรู้ควบคู่คุณธรรม

ไหว้ครู...มอบเกียรติบัตร...ปฐมนิเทศ...ทดสอบความรู้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2558 ค่ะ ประกอบด้วยกิจกรรม ประเพณีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการเรียนตามหลักสูตรและสามารถจบได้ตามกำหนด กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อนำผลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 206 คนค่ะ เก็บภาพแต่เริ่มจนเสร็จโครงการมาฝากนะคะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)