ฉะนั้น จึงมีการฝึกสมาธิ...

….

...หลวงปู่อุทัย สิริธโร...วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา...

...ฉะนั้น จึงมีการฝึกสมาธิ ให้ใจของเรามีความหนักแน่นเมื่ออารมณ์ความหงุดหงิดเกิดขึ้น ก็รู้ว่า อันนี้ไม่ใช่ใจมันเป็นอารมณ์่ของโทสะ อารมณ์ของราคะตัณหาเกิดขึ้น ก็รู้ว่า อันนี้ไม่ใช่ใจ มันเป็นอารมณ์ของราคะตัณหา ควรจะนำมาใช้ไหมในขณะนี้ หรือควรจะเลือกใช้ในเวลาใด เพราะอันนี้ พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทั้งหมดนะ กามสุข กามคุณ มันเป็นกฏธรรมชาติ มนุษย์ในโลกนี้ ทุกคนต้องการคนที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องก็อย่างที่ว่ามาแต่แรก ผู้ชายเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นที่รักของผู้หญิง ผู้หญิงเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นที่รักของผู้ชาย ต่างท่านต่างคนต่างเข้าใจ ให้เกียรติในศักดิ์ศรีความดีของความเป็นสมบัติอันเลิศนี้แล้วรู้จักระมัดระวังตัว ถ้าประพฤติตัวเป็นคนดี ใครจะไม่ต้องการ..หือ ใครจะไม่ต้องการ เดี๋ยวไปไหนก็เจอแต่ผู้หญิง แต่จะหาผู้หญิงดีๆ มาเป็นแม่ของลูกสักคน แทบจะไม่มีให้เห็น เดินไปไหนก็เจอแต่ผู้ชาย แต่จะหาผู้ชายดีๆ มาเป็นพ่อของลูกสักคน ทำไมมันหายากแท้ อันนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการ แต่ผู้ที่ไม่ต้องการ เพราะเห็นทุกข์เห็นโทษแล้ว อันนั้นก็ยกให้ แต่มันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นลักษณะนั้น...
..............

ที่มา Pang Anupha Facebook พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น 10 มิถุนายน 2558

................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจแห่งธรรมะความเห็น (0)