วช. โปรโมทให้เครื่องคัดแยกละมุดแบบเพลาหมุนคู่ความเห็น (0)