ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่ทำไม่เป็น

หลังจากปรังปรุงปรับเปลี่ยนบางมุมของห้องเรียนให้เหมาะสม เพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มเติม วันนี้จึงเริ่มจัดการเรียนแบบ 2 ชั้นปี ในห้องเดียวกัน ก่อนเรียนได้ประชุมทำข้อตกลงร่วมกัน เช่นต้องมีวินัย ไม่รบกวนกัน ช่วยเหลือกัน เป็นพี่น้องกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน อย่าแข่งกันเล่นแต่ให้แข่งกันเรียน

การสร้างระเบียบวินัย จะช่วยปรับพฤติกรรมที่ดี และหากนักเรียนเชื่อฟังครู เคารพครู ให้เกียรติครู จะทำให้การเรียนการสอนประสบผลดี ครูคือผู้สร้าง แต่ก่อนจะสร้างต้องมีลูกเล่นที่สามารถสะกดจิตนักเรียนให้นิ่ง และพร้อมจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ที่สำคัญคือกติกาที่สร้างขึ้นต้องใช้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

วันนี้บอกนักเรียนว่า เราจะสนุกไปด้วยกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน เราจะอดทนไปด้วยกัน เพราะครูเองก็ไม่ได้เก่งกาจไปทุกวิชา แต่สามารถทำให้สมองทุกคนพัฒนาไปตามความสามารถเฉพาะบุคคลได้ ครูเชื่อแบบนั้นจริงๆ ว่าแล้วก็มาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนออกไปเล่น (แบบ BBL กันเนาะ)

</span></strong>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป่าผักหวานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีผู้บริหารดี มีเพื่อนร่วมงานดี มีโรงเรียนดี

ครูก็มีกำลังใจ เดินหน้าต่อไปนะ ให้กำลังใจจ้าา