ความเห็น 3022133

ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่ทำไม่เป็น

เขียนเมื่อ 

มีผู้บริหารดี มีเพื่อนร่วมงานดี มีโรงเรียนดี

ครูก็มีกำลังใจ เดินหน้าต่อไปนะ ให้กำลังใจจ้าา