เจ้าพ่อคุก (2)


แนวคิดที่รองรับคุกเอกชน ได้แก่ แนวคิดการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการให้ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วน (partnership) กับภาครัฐ ทั้งนี้ เพราะอิทธิพลของทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ที่มีแนวความคิดความเชื่อว่าเอกชนมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าภาครัฐ และการแข่งขันเปรียบเทียบจะทำให้มีการปรับปรุงคุณภาพ รวมตลอดถึงการช่วยลดการผูกขาดการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการบังคับโทษจำคุก.................................


เจ้าพ่อคุก (2)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.แนวคิด

แนวคิดที่รองรับคุกเอกชน ได้แก่ แนวคิดการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการให้ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วน (partnership) กับภาครัฐ ทั้งนี้ เพราะอิทธิพลของทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ที่มีแนวความคิดความเชื่อว่าเอกชนมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าภาครัฐ และการแข่งขันเปรียบเทียบจะทำให้มีการปรับปรุงคุณภาพ รวมตลอดถึงการช่วยลดการผูกขาดการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการบังคับโทษจำคุก


คุกชิโน ( CCA) รัฐแคลิฟอร์เนีย


วัตถุประสงค์

การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกคุกมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของคุก
  • ลดความแออัดของผู้ต้องขังในคุก
  • การเพิ่มกำลังการผลิตเตียงคุก
  • เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังโดยการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ และเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
  • เพื่อลดการกระทำความผิดซ้ำ
  • เพื่อช่วยให้สังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากร
  • เพื่อช่วยดูแลการใช้จ่ายเงินภาษีอากรของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพื่อให้คุกเอกชนเป็นตัวเปรียบเทียบกับคุกของรัฐ และ
  • การช่วยลดการผูกขาดการใช้อำนาจรัฐ ฯลฯ


คุก CCA โคโลราโด


แนวทางการดำเนินงาน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://cca.com/cca-resource-center พบว่า CCA ได้ให้ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วน (partnership) ในการบริหารจัดการและ/หรือเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ (การออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาทุน การรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม และการเตรียมความพร้อมในการปล่อยนักโทษกลับคืนสู่ชุมชน) ในคุกและศูนย์กักกันของรัฐบาลกลาง และ รัฐบาลมลรัฐ USA มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการและเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ CCA ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาทุน การรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม และ การเตรียมความพร้อมในการกลับคืน สู่สังคม รวมตลอดถึงบริการขนส่งนักโทษและอื่นๆ


สิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์


ด้านค่าใช้จ่ายประจำในการดำเนินงาน รูปแบบค่าใช้จ่ายประจำในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประจำวันต่อนักโทษ 1 คน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 55 ดอลล่า (1,782 บาท) เงินจำนวนนี้จะมีการทำสัญญาและจ่ายให้กับ บริษัท เอกชน โดยเรือนจำต่างๆของ USA

ด้านค่าใช้จ่ายในการล็อบบี้ การล็อบบี้ คือ การพยายามโน้มน้าวให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย หรือเปลี่ยนสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้ คนที่ทำการ ล็อบบี้เรียกว่า “ล็อบบี้ยิสต์” (ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภา) ในสหรัฐอเมริกา “ล็อบบี้ยิสต์” ถือเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่น


สถิติแสดงค่าใช้จ่ายในการล็อบบี้ของบริษัท ราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด ( CCA)


CCA ได้ล็อบบี้กฎหมายคุกเอกชนในท้องถิ่นจำนวนมาก เช่น รัฐเท็กซัส รัฐนิวยอร์ก รัฐอิลลินอยส์ และ รัฐเทนเนสซี CCA ใช้เงินประมาณ 17,400,000 ดอลล่า โดยการ lobbyists ผ่านกระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกา

CCA ได้สนับสนุนเงินในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผู้อพยพ ศุลกากร งบประมาณเรือนจำ และอื่น ๆ ประมาณ 1,900,000 ดอลล่า ระหว่างปี 2002 -2012

CCA ใช้เงินวิ่งเต้นเพื่อกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับยาเสพติดและสารควบคุมหรือตรวจคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย ในบอสตันและฟินิกส์ประมาณ 2,700,000 ดอลล่า ระหว่างปี 2006 - 2008

CCA ใช้จ่ายเงินในการการล็อบบี้ระดับชาติวิ่งเต้นสภาคองเกรสและรัฐบาลกลางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานกักกันผู้อพยพ In 2012, การรักษาความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายการกักกันผู้อพยพและการออกกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลใช้จ่ายเงินประมาณ 1,790,000 ดอลล่า ในปี 2012 เป็นต้น

สถิติแสดงการล็อบบี้สิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ ในรัฐวอชิงตัน ของ CCA และ GEO ในรอบ 9 ปี (2002-2011)ด้านการทำสัญญา การทำสัญญาของ CCA กับหน่วยงานภาครัฐ สัญญาส่วนหนึ่งมีการรับประกันอัตราการเข้าพักขั้นต่ำสูงสุดถึงร้อยละ 90 โดยมีระยะเวลาตามสัญญานานนับสิบปี

ด้านการดำเนินงานดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก CCA จะใช้พนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการฝึกอบรม

ด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม CCA ดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด ยุติธรรม และ มีมนุษยธรรม

ด้านการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู CCA ดำเนินการพัฒนาออกแบบ นวัตกรรม และโปรแกรมใหม่ๆเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู

ด้านสัญญาหรือข้อตกลงสิ่งอำนวยความสะดวกเรือนจำ CCA ดำเนินงานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาทุน บริหารจัดการ และ/หรือเป็นเจ้าของเรือนจำและศูนย์กักกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเรือนจำตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งโดยปกติ CCA จะไม่รับนักโทษที่มีอันตรายหรือนักโทษประเภทความปลอดภัยสูงสุด

ด้านมาตรฐานการดำเนินงาน CCA ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการรับรองสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์มาตรฐานสูงสุด โดยสมาคมเจ้าพนักงานอเมริกัน

ด้านการนำ CCA เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ CCA มีการนำสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน


ภาพรวมการลงทุนหุ้น บริษัทราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด (CCA)..........................
หมายเหตุ

- บทความเรื่องเจ้าพ่อคุกได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ คลังความรู้กรมราชทัณฑ์ หรือ เว็บไซต์ ฐานข้อมูลงานวิจัยกรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/blogknowledge /attachments...

- โปรดติดตามบทความเรื่องเจ้าพ่อคุก (3) เป็นตอนต่อไปน่ะครับคำสำคัญ (Tags): #แนวคิดการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม#การให้ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วน (partnership)#ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory)#การผูกขาดการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการบังคับโทษจำคุก#การลดภาระด้านงบประมาณของเรือนจำ#การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ#การเพิ่มกำลังการผลิตเตียงคุก#การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังโดยการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ และเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม#การลดการกระทำความผิดซ้ำ#​คุกชิโน (CCA) รัฐแคลิฟอร์เนีย ​#คุก CCA โคโลราโด#สิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์#ค่าใช้จ่ายในการล็อบบี้#การรับประกันอัตราการเข้าพักขั้นต่ำสูงสุดถึงร้อยละ 90#การนำ CCA เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์#การลงทุนหุ้น บริษัทราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด (CCA)​#เรือนจำเอกชน#เจ้าพ่อคุก (2)
หมายเลขบันทึก: 591016เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2015 06:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2015 23:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี