การอบรม flipped classroom โดยใช้ Classstart.org

• 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
• 09.00 – 10.45 น. บรรยายเรื่องห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) + อาหารว่าง
• 10.45 – 12.00 น. บรรยายเรื่องระบบชั้นเรียนออนไลน์ใหญ่ที่สุดของไทย ClassStart.org
• 12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
• 13.00 – 14.45 น. ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ ClassStart.org ตอนที่ 1 + อาหารว่าง
• 14.45 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ ClassStart.org ตอนที่ 2
(พร้อมระบบใหม่ 2 ระบบ คือ ระบบ Chat และระบบ Quiz)

ขั้นตอนในบทบาทของผู้เรียน

 • นร สมัครสมาชิก
 • นร ยืนยันอีเมล
 • นร ใส่รูปประจำตัว
 • คร แสดงชั้นเรียน https://www.classstart.org/classes/15550
 • คร แสดงผู้ร่วมสอน
 • นร สมัครเข้าชั้นเรียน
 • นร ดูเอกสารการสอน
 • นร ดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้ในเครื่อง - 03 ไฟล์สำหรับทดลองในการสร้างชั้นเรียน
 • นร บันทึกการเรียนรู้ในชั้นเรียนนี้ - หัวข้อ ความคาดหวังในการอบรมวันนี้
 • นร chat ร่วมกันทั้งห้อง
 • คร post คำถามทางเวบบอร์ด
 • นร post คำถามทางเว็บบอร์ด
 • คร post ข่าวประกาศ
 • คร แก้ไขเวลาแบบฝึกหัด
 • นร ทำแบบฝึกหัดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
 • คร ให้คะแนนแบบฝึกหัด
 • คร แก้ไขเวลา quiz - แบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ 1
 • นร ทำ quiz
 • นร และ คร ดูคะแนน quiz
 • คร ให้คะแนนเก็บภายนอก - midterm exam
 • คร ประมวลผลคะแนน + ดาวน์โหลด

 • ขั้นตอนในบทบาทครู:

  1. สร้างชั้นเรียน
  2. เพิ่มเอกสารการสอน
   1. แบบข้อความ + แบบรูป
   2. แบบคลิป
    1. แบบข้อความสั้น
    2. แบบข้อความยาวที่ปรับขนาดได้
  3. เพิ่มผู้เรียน 4 คน ในชั้นเรียน
  4. สร้างแบบฝึกหัดเดี่ยว
  5. สร้างกลุ่มผู้เรียน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน
  6. สร้างแบบฝึกหัดกลุ่ม
   1. แบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม
   2. แบบกลุ่มใหม่ตามชิ้นงาน
  7. ให้คะแนนแบบฝึกหัด
  8. สร้างคะแนนเก็บภายนอก
  9. ให้คะแนนเก็บภายนอก
  10. สร้าง quiz
  11. ให้ผู้เรียนทำ quiz
  12. ครูดูคะแนน quiz
  13. ประมวลผลคะแนน + ดาวน์โหลด
  14. Chat ทั้งชั้นเรียน
  15. บันทึกการเรียนรู้
  16. เว็บบอร์ด
  17. ประกาศข่าว

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ClassStart.org ระบบห้องเรียนออนไลน์  ความเห็น (3)

  เขียนเมื่อ 

  ดีใจท่ีได้มานั่งอยู่ในห้องอบรมนี้ด้วย

  -สวัสดีครับ

  -กำหนดการน่าเรียนมาก ๆครับ

  -ทราบว่ามีครูมะเดื่อ/ครูหยิน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

  -ขอส่งกำลังใจและความระลึกถึงกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ....

  เขียนเมื่อ 

  น่าสนใจมากกก

  ถ้ายังทำงานอยู่ คงได้สมัครมาเรียน

  คำสำคัญ (Tags)

  #ClassStart#flipped classroom

  หมายเลขบันทึก

  591012

  เขียน

  12 Jun 2015 @ 08:38
  ()

  แก้ไข

  13 Jun 2015 @ 15:40
  ()

  สัญญาอนุญาต

  ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
  ดอกไม้: 13, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก