ผู้เรียนคิด ผู้สอนฟัง

นิยามศัพท์ เด็กเก่ง คือเด็กมีความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งมีความหลากหลาย และอาจมีการรับรู้ที่แตกต่างจากครูและเพื่อนๆ มีทั้งรับรู้ได้เร็วและช้า .... แต่ทุกคนมีความสามารถจริง ^_^

ขอสรุปรวมๆ ประเด็นสำคัญ ที่เด็กๆได้ แสดงความคิดเห็นไว้ เพื่อเตือนใจตนเอง ดังนี้

#พ่อแม่สอนอย่างไร.....พ่อแม่สอนให้ทำอย่างอิสระ แต่ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดด้วย

#เก่งด้านไหนสำคัญที่สุด......อัจฉริยะทางสภาพจิตสำคัญมากที่สุดกว่าอัจฉริยะไหนๆ

#ทักษะการพูดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรามี ทำให้เด็กมีคุณภาพและศักยภาพ

#ผู้สอนควรทำอย่างไรกับเด็กอัจฉริยะ......การเปลี่ยนมุมมองเพื่อทัศนคติที่ดีต่อเด็กๆ กลุ่มนี้

#โรงเรียนควรทำอย่างไร เมื่อพบเด็กอัจฉริยะ.....ควรส่งเสริมในสิ่งที่เด็กชอบหรือแยกเด็กออกเป็นกลุ่มห้องหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและอัจฉริยะภาพที่ถูก โดยในห้องพิเศษนี้ โรงเรียนต้องปรับหรือเพิ่มหลักสูตรและเนื้อหา

#คุณสมบัติของเด็กคิดว่าคืออะไร....เป็นเด็กดี คือ เด็กที่มีวินัย

#เมื่อครูให้เด็กเก่งทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่ทำงานช้าหรือไม่ทำเลย....เด็กเก่งคิดว่าอย่างไร...งานกลุ่มที่มีเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่ง จับกลุ่มกัน คิดว่าครูอยากให้พวกเราได้ช่วยเพื่อนๆ ทำงานช้าได้มีงานส่งและขณะเดียวกันก็เป็นการสอนเพื่อนๆ ให้ได้รู้จักการทำงานกลุ่ม แม้บางครั้งเราอาจต้องทำงานนั้นเป็นส่วนมากก็ตาม แต่เราก็ได้เรียนรู้และบอกสอนเพื่อน

#การแบ่งงานกลุ่มสำหรับนักเรียนเก่งอยากให้ครูทำอะไรก่อน...ครูควรบอกเด็กๆ ด้วยว่าเหตุผลที่มีเด็กเก่งหรือไม่เก่ง เพราะอะไร

#ผู้สอน เสริมว่า แต่ก่อนเด็กๆ ส่วนหนึ่งจะบอกว่า ครูแกล้งผม พักภาระมาให้ผม เอาคนไม่เก่งมาอยู่กับผม ทำให้ผมทำงานช้า ซึ่งเด็กเก่งจริงกลับไม่มีความคิดแบบนี้เลย สรุปว่า เด็กดีห้ามพูดแบบนี้

#เด็กดีจะมองโลกในแง่ดีเสมอ

#การให้งานเด็ก ถ้าเด็กๆ ทำไม่ได้ ให้เด็กพูดกับครูโดยตรงเลย โดยไม่ต้องผ่านผู้ปกครอง เด็กๆจะได้มีความเป็นผู้นำและความคิด

#สิ่งที่อยากบอกครู....นักเรียนทุกคนต่างกัน แต่ครูกับจับนักเรียนเข้าไปในที่เดียวกัน และสอนแบบเดียวกัน ทำให้ศักยภาพของเด็กไม่สามารถแสดงออกมาได้

#อยากให้ครูช่วยกันค้นหาศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียน แล้วส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสได้เลือกสิ่งที่เขาต้องการ

#ทุกอาชีพมีเกียรติ เพราะในสังคม หรือโลกของเรานี้ ไม่สามารถมีอาชีพไหนที่ทำงานได้อาชีพเดียว เราต้องติดต่อกับผู้คนที่หลายกหลาย ฉะนั้นอาชีพไหนก็ดีหมดและมีเกียรติเท่าๆกัน

#ครูต้องมีมุมมองที่ดี และมีความสุข

#อย่าเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานกับใคร เพราะแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน การที่ไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่ง แต่เราเก่งในสิ่งที่เรารู้ คนเราไม่สามารถรอบรู้ไปหมดทุกเรื่องได้

#ควรจัดเวทีให้เด็กๆ ได้พูด จะเกิดทักษะที่ดีในทางการพูด และการคิด

#ควรมี Hotline เด็กๆ เพื่อให้เด็กๆได้พูดผ่านไปถึงครูได้

#เด็กๆเก่งจะมี กีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นสิ่งที่ชอบ เด็กๆทุกคนก็ควรจะมี

#เด็กวิธีคล้ายเครียดอย่างไร....โดยการเขียนใส่กระดาษ แล้วขยำทิ้งลงในชักโครก น้องเอาหลักการมาจากไหน น้องตอบว่าจำมาจากละคร (ซึ่งตรงกับหลักจิตวิทยาเป็นวิธีที่ดีและให้ผลรวดเร็วที่สุด)

#เด็กเก่งควรเพิ่มอะไร....ควรเพิ่มทางเข้าสู่สังคมมากกว่านี้ เนื่องจากว่าครูและเพื่อนมักมองว่าเขาผิดปกติ อยากให้คุณครูและเพื่อนๆเข้าใจมากกว่านี้

#เด็กเก่งจะมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นสูงมาก (ภาวะทางด้านจิตใจ)

#เด็กเก่งจะมีความสามารถที่โดดเด่น และมีผลงานอันโดดเด่นด้วย

#เด็กเก่งจะมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ชัดเจน

#เด็กเก่งจะมีคุณสมบัติส่วนหนึ่งที่สังเกตได้ง่าย คือ อารมณ์ขัน

#เด็กเก่งจะมองโลกแง่ดี จะมองสิ่งแย่ๆ ให้เป็นเรื่องตลก

#เด็กเก่งอยากแยกเรียนเป็นห้องๆไหม...เด็กตอบว่า ควรแยกห้องเฉพาะกิจกรรมที่เขาสนใจมากกว่าแยกเป็นห้องไปเลย เพราะพวกเรายังต้องการเรียนรู้คนในรูปแบบต่างๆ คนในโลกหรือในสังคมก็ไม่ได้มีแต่คนเก่งไปหมด มีหลายแบบ พวกเราก็ยังอยากจะเรียนรู้อยู่กับเพื่อนๆหลายๆแบบ

#เด็กเก่งจะมีการจำตัวแบบที่เขาสนใจและเรียนตามพรสวรรค์ที่มี

#เด็กเก่ง เมื่อมีปัญหาจะทำอย่างไร...จะปรึกษากับคนที่ไม่รู้เรื่องกับเรา หรือสัตว์เลี้ยง เด็กๆมองว่า ถ้าปรึกษากับผู้ปกครองหรือคนอื่นที่รู้เรื่องก็มักที่จะถามคำถามต่างๆ ยิ่งทำให้เขาเครียด เช่น จะแอบไปคุยหรือเล่นดนตรีให้สุนัขฟัง

#อะไรที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นอีก....ก่อนนอนพ่อหรือแม่จะมาลูบผมแล้วบอกว่านอนหลับฝันดีนะ

#เด็กเก่งจะมีจิตใต้สำนึกเป็นตัวขับเคลื่อนให้เด็กดี เด็กๆจะเก็บความทรงจำไว้ทั้งหมด จิตใต้สำนึก ก็เหมือนน้ำแข็งที่อยู่ก้นแก้ว จะค่อยๆลอยขึ้นมา

#อะไรคือความสุขของพวกเรา...การที่พวกเราได้ช่วยเหลือคนอื่น ครั้งเราซื้อของไปฝากเพื่อน หรือทำกับข้าวไปให้เพื่อนๆบ้าง

#ถ้ามองกลับกัน พ่อแม่บางคนกับสอนลูกว่า ลูกไม่ควรไปให้เขาหรอก บ้านเขามีกินอยู่แล้ว ซึ่งเด็กเก่งกับมองโลกไปแง่บวก

#ลักษณะของเด็กเก่ง ๑๒ อย่าง คือ มีแรงจูงใจ/เป้าหมาย มีทักษะ มีการแก้ปัญหา ความจำเป็นเลิศ มีความอยากรู้อยากเห็น เข้าใจและอธิบายสิ่งที่สนใจได้ดี มีเหตุผล มีจินตนาการ มีความสร้างสรรค์ มีอารมณ์ขัน เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทำ และไว้ต่อความรู้สึก (ของบุคคลรอบข้าง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับบันทึกนี้ค่ะ ....


เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

มีประโยชน์มากๆครับ

ในหลายประเด็น