น.ว.ด. วิถีการพัฒนาคุณภาพ

ในการพัฒนาการทำงาน มีกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน สามเรื่อง คือ น. ว. ด. อันประกอบด้วย

นวัตกรรม วิจัย และดำเนินการ

หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการคิดแบบการวิจัยคือการสืบค้นหาความจริง หารากแห่งปัญหา search แล้วก็ research อุปนิสัยของการตั้งคำถามกัการงานที่ดำเนินการอยู่ เพื่อจะยกระดับงานให้ดีขึ้น พัฒนาขึ้น สำคัญมาก เมื่อการดำเนินงานเจอกับกระบวนการวิจัย โดยมีฐานของการคิดเชิงระบบและจงใจ โอกาสแห่งการพัฒนาสู่นวัตกรรมก็เกิดขึ้นได้

Research(R) + Operation(O) + Innovation(I) นี่คือ กรอบคิดเล็กๆ ของการพัฒนาการทำงาน น.ว.ด. หรือ ROI

ชวนเพื่อนๆ ตั้งคำถามกับงานประจำมากขึ้น ในมิติของกานเปลี่ยนแปลง มิติของการพัฒนา เพื่อก้าวจาก Good ไปสู่ Great ผ่าน ROI ขอให้เพื่อนๆ สนุกกับการทำงานครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)