ความเห็น 3021721

ผู้เรียนคิด ผู้สอนฟัง

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับบันทึกนี้ค่ะ ....