ภาพสวยด้วยอัญชัน (กิจกรรมครั้งที่ ๑)

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมชุมนุมครูต้องสร้างพื้นที่ จัดหาและให้เครื่องมือ เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงออกและผ่อนคลายจากห้องเรียนสี่เหลี่ยม

ผมอยากวาดแบบสบายๆ

คาบ ๙ วันนี้ครูนกวางแผนให้นักเรียนวาดภาพด้วยสีจากดอกอัญชันผสมกับสีไม้ เป้าหมายของครูนกคือ
๑. สร้างความรู้จักและคุ้นเคยในการทำงานกลุ่ม
๒. การแบ่งปันซึ่งกันและกัน
๓. การเคารพกฎ กติกาของครูหรือห้องเรียน
สิ่งที่ครูนกต้องเตรียมล่วงหน้าคือ ดอกอัญชัน (จากบ้านเลยค่ะ) กระดาษวาดเขียน (น้องชายให้มาห้าเล่ม) และสีไม้ที่สามารถใช้ได้ถึง ๘ กลุ่ม

ในคาบกิจกรรม สิ่งที่ครูนกเริ่มคือ
๑. แบ่งสมาชิกเป็น ๘ กลุ่มๆ ละ ๔ คน (โดยประมาณ)
๒. ให้นักเรียนระบายสีไม้ในแผ่นบันทึกประวัติสมาชิก เพื่อให้นักเรียนได้ยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อมือก่อนจะวาดภาพจริง
๓. ครูแจกกระดาษคนละ ๑ แผ่น พร้อมดอกอัญชันคนละ ๑ ดอก พร้อมแจ้งเงื่อนไขคือ ต้องคิดเองว่าจะวาดภาพอะไร พร้อมตั้งชื่อภาพ โดยในการวาดภาพต้องวางองค์ประกอบภาพให้เหมาะกับพื้นที่ของกระดาษ และในการลงสีให้ลงสีจากดอกอัญชันเป็นหลัก และให้เพิ่มเติมตกแต่งด้วยสีไม้ได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของการใช้สี
๔. สมาชิกแต่ละกลุ่มคัดเลือกภาพมาหนึ่งภาพที่คิดว่า ชอบที่สุด พร้อมให้เพื่อนมานำเสนอแนวคิดหรือที่มาในการสร้างหรือวาดภาพนี้
ผลที่สังเกตได้เบื้องต้น
๑. เด็กๆมีสมาธิกับการระบายสี และหลายคนมีฝีมือทั้งที่อุปกรณ์จำกัด
๒. เด็กเริ่มมีการคุยซึ่งกันและกัน และน้อง ม.๑ ก็รู้จักผ่อนคลายคุ้นเคยกับห้อง กับครูและรุ่นพี่
๓. เด็กๆ ไม่มีคำถามว่า วันนี้เราจะเลิกกี่โมง แสดงว่าเพลิดเพลินกับกิจกรรม
สัปดาห์ต่อไปเรามีนัดหมายจะวาดภาพใบไม้กันค่ะ ครูนกแจ้งเด็กๆ ล่วงหน้าว่า เราจะมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการวาดใบไม้กัน ตอนหมดคาบสอนชุมนุมฯ มีนักเรียนผู้หญิงระดับ ม.๓ มาถามครูนกว่า ครูขาทำไมชุมนุมของครูแต่นักเรียนผู้ชาย ชุมนุมอะไรค่ะ "ฮาๆๆเป็นคำถามที่ครูก็ต้องตอบตนเอง และสังคมเช่นกันลูก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดอกอัญชันใส่น้ำขี้เถ้า..เวลาเขียน..จะได้สีใหม่..ไหมเอ่ย...