udomran


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก สพป.นม.5
Username
udomran
สมาชิกเลขที่
77470
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
ชื่อ      อุดม                นามสกุล             แรงเขตรวิทย์
วัน เดือน ปี เกิด           วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2506
ภูมิลำเนาเดิม    213 หมู่ที่ 16 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน     157  หมู่ที่  6   ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา     
มีนาคม  ๒๕๒๖   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
                       (๒๔ส.๐๔๐) วิทยาลัยครูนครสวรรค์ (สถาบันราชภัฎนครสวรรค์)
ตุลาคม  ๒๕๓๓    ปริญญาตรี  วิชาเอก  ประถมศึกษา
                       (๓๒๒๐๐๔๖๗๕๓)  สถาบัน    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มิถุนายน  ๒๕๕๒   ปริญญาโท  วิชาเอก การบริหารการศึกษา
                        (๕๐๒๒๔๗๕๖๓๓)  สถาบัน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
การรับราชการ
        เริ่มรับราชการ     ตำแหน่ง     ครู  2   ระดับ  2  
        ที่  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง  สปอ. ด่านขุนทด   สปจ. นครราชสีมา
        ตั้งแต่         วันที่   1     เดือน   มิถุนายน          พ.ศ.  2526
 
ตำแหน่งทางการบริหารสถานศึกษา
        ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรกที่          โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา
        สปอ.         สีคิ้ว          สปจ.         นครราชสีมา
        เมื่อวันที่      2    เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2545
 
        ตำแหน่งปัจจุบัน        ผู้อำนวยการโรงเรียน 
        วิทยฐานะ                   ชำนาญการพิเศษ
        ที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
        สังกัด         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
        ตั้งแต่วันที่       7     เดือน ธันวาคม  พ.ศ  2555
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท