เคล็ดลับในการทำงาน : 3 ช และ 3 P


วันที่ 27 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากศูนย์พัฒนาคุณภาพ ให้เข้าร่วมเสวนา กับบุคคลคุณภาพในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ซึ่งมีดร.ก สินศักดิ์ สุวรรณโชติ เป็นผู่้ดำ</span>เนินรายการ
อยากขอแชร์ เนื้อหาที่ได้เราได้แบ่งปันไปในวันนั้นให้ฟัง เผื่อจะได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ไม่มากก็น้อยค่ะ

ประเด็นที่ 1 กับคำถามว่า มีหลักและเคล็ดลับในการทำงานอย่างไร
คำตอบ เราทำงาน LO มาเป็นเวลา เกือบ 10 ปีแล้ว โดยเริ่มจาก KM เคล็ดลับที่ค้นพบ คือ 3 ช
ช ที่ 1 คือ "เชื่อ" เราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เป็นความจริง ความดี และความงดงาม ซึ่งกว่าจะถึงจุดนี้ได้ เราต้องศึกษา และทำความเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้
ช ที่ 2 คือ "ชอบ" หลังจากที่เชื่อด้วยสมอง แล้วเราต้องรู้สึก ชอบกับมันด้วย สนุก และมีความสุข เมื่อได้ลงมือทำ เพราะ ทุกอย่างที่ทำมันไม่ได้ง่าย มีอุปสรรค ถ้าเราไม่ชอบ เราคงไม่มีพลัง ในการที่ทำงานนั้น ๆ ต่อไปได้หรอก
ช ตัวสุดท้าย คือ "ใช้" เราต้องใช้สิ่งที่เชื่อ ให้เป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัวเรา เช่น ตอนที่ทำเรื่อง KM เราก้ต้องใช้ KM กับทุกเรื่องที่ต้องการความรู้ ใช้ให้มันเข้าใจอย่างถ่องแท้ ให้มันสามารถพูดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
นั่นเป็น เคล็ดลับที่เราค้นพบว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสุข ในการทำงานของเราที่ผ่านมา
ส่วน หลักในการทำงาน เรายึดหลัก 3 P
P แรก คือ Purpose
หมายถึง ก่อนจะทำอะไร เราต้องชัดเจนในเป้าหมาย ว่าจะทำไปเพื่ออะไร แล้วใช้เป็นหลักยึดเสมอ เช่นการทำงาน LO ให้เกิดในรพ.นี้ อันดับแรก เราต้องหาความหมายให้พบก่อนว่า LO คืออะไร เมื่อชัดเจนในความหมายแล้ว ก็มาต้งธงว่า เราจะทำ LO ไปสู่อะไร ซึ่งก็คือ การสร้างกระบวนการให้เกิดการพัฒนาภายในตัวบุคคล และทีม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมของการพัฒนาปัญญา 3 ฐาน ( ความเก่ง ความดี ความสุข )
เมื่อเป้าชัด ก็มากำหนด วิสัยทัศน์ : Vision ของการทำ LO คือ เพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสนองตอบการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์อย่างมีความสุข ตามคุณลักษณะของ สุข ดี เก่ง ทั้งบุคลากรและองค์กร
และต่อมาด้วย พันธกิจ : Mission ปี 2558
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร โดยบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละ คือเป้าของเรา
P ต่อมา คือ Process
เมื่อ เป้าชัด ทีนี้ก็มาถึง Process ซึ่งทางทีมเราได้คิดไว้แล้ว คือ KMDLH Model ซึ่งเป็นกรอบวิธีการคร่าว ๆ ซึ่งเราสามารถ สร้างสรรค์วิธีการได้มากมาย เพียงแต่ให้อยู่ในกรอบ 5 ตัวนี้เป็นพอ
P ตัวสุดท้าย คือ Performance
เราต้องมีกระบวนการวัดผล ทั้ง ตัวกิจกรรม และตัวเป้าหมาย อยู่เสมอและพัฒนาปรับปรุง ให้เข้าใกล้เป้าหมายเรื่อย ๆ

สำหรับคำถาม ข้อที่ 2 ถามว่า เรามีภาพฝันอะไรในการทำงานชิ้นนี้
คำตอบคือ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนบุคลากร เราอยากเห็น บุคลากรของ เราเป้นบุคคลที่ "สุข ดี และเก่ง"
โดย มีคำจำกัดความ ดังนี้
สุข : เป็นคนที่มีจิตใจที่สงบ และพอใจในชีวิต
ดี : เป็นคนมีเมตตา เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
เก่ง : ปรับตัวไว กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
ส่วนองค์กร นั้น เราอยากเห็น องค์กรเรา เป็นองค์กรแห่งความสุข ความดี และความเก่ง ดังนี้
เป็นองค์กรที่ ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขในชีวิต ส่งเสริมคุณค่าของบุคลากรและสร้างสิ่งดีงามให้สังคม มีนวัตกรรม คลังความรู้ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ( ซึ่งเรื่องนี้เราคิดว่า องค์กรเรากำลังเดินทางไปทิศนั้นอยู่ )

กับคำถาม ข้อสุดท้าย คือ สรุปอะไรสั้น ๆ
สำหรับเรา คำตอบคือ เราจะทำตอ่ไป โดย ใช้หลักที่แอบคิดในใจเสมอว่า " ทำดีไม่ต้องขออนุมัติ"
และ " อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะถ้าหากเราไม่ท้อใจ เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร "

นั่นคือทั้งหมด ที่เราได้แบ่งปันให้กับที่ประชุมในวันนั้น และเราก็ยังยืนยันที่จะใช้วิธีการนี้ต่อไป โดยเรียนรู้ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ๆ ไปเรื่อย ๆ ค่ะ

</span></span>

หมายเลขบันทึก: 590703เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2015 13:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2015 13:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

....หนทาง สู่ความ สำเร็จ
แนวเผด็จ เด็ดดาว หลากหลาย
ขอเสนอ แนวอ่าน สบายสบาย
ไม่ยาก เจียนตาย ดอกเธอ

ฉันทะ (ความพอใจ)
....เริ่มด้วย ชื่นชอบ เป็นหลัก
เพลิดเพลิน ขยันผลัก ฉุดเสมอ
การกิจ ที่ยาก นะเกลอ
เหมือนเจอ จับกล้วย ปลอกกิน

วิริยะ (ความเพียร)
....พานพบ พอใจ ในสิ่ง
ยากยิ่ง มิท้อ ฝันถวิล
หยาดเหงื่อ น้ำตา หลั่งริน
ไม่สิ้น เพียรทน ทำการ

จิตตะ (ความคิด)
....ให้ใจ กายเฝ้า ครุ่นคิด
มุ่งพิชิต เช้าค่ำ สืบสาร
ไถ่ถาม ค้นคว้า จดจาร
สำราญ ฝึกประลอง เชิงเชาว์

วิมังสา (ความไตร่ตรอง)
....สิ่งใด ได้รู้ เรียนลอง
ไตร่ตรอง อย่าง่าย เชื่อเขา
อาจอ้าง ผิดหลง มัวเมา
พิเคราะห์ ขัดเกลา จึ่งดี

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท