"ธรรมะอยู่กับเราไปทุกที่" ... (หมื่นตา "ธรรมะ" กับความจริงแห่งทุกข์ : กะว่าก๋า)


ธรรมะมีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง อยู่ในการงานทุกอย่าง
อยู่ในทุกการเคลื่อนไหว ทุกลมหายใจเข้าออก

หากว่าทุกขณะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างมีสติ
หากเราทำทุกอย่างด้วยปัญญา ด้่วยความบริสุทธิ์ใจ

ทุกสิ่งนั้นก็คือธรรมะ ... ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปของมันเช่นนั้นเอง
เป็นความปกติสามัญ คือ ความอิ่มเอมและสมบูรณ์พร้อม

พุทธะ จึงมิได้หมายความถึงแต่พระพุทธเจ้า
หากหมายถึง
"ปัญญาอันแจ่มแจ้งในความเห็นถูกเห็นชอบเห็นควร"

ธรรมะ มิได้หมายถึง คำสอนในพระไตรปิฏก
แต่หมายถึง "พลังแห่งธรรมชาติอันไม่สิ้นสุด"

สังฆะ มิได้หมายถึงเพียงพระสงฆ์ผู้นุ่งห่มจีวร
หากแต่หมายถึง "ความบริสุทธิ์แห่งจิตเดิมแท้"

ธรรมะจึงมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนั่งสมาธิ
การเดินจงกรม การนั่งสวดมนต์ภาวนา
การอ้อนวอนร้องขอสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ธรรมะจึงมิต้องไปหาจากที่ไหน
เพราะ "สิ่งนี้" มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน

ขอเพียงเราค้นให้ธรรมะในตัวเรา
ไม่ว่าเราจะกวาดลานวัด อ่านหนังสือ
ทำงาน ขับรถ พูดคุย เลี้ยงลูก ฯลฯ

ทุกสิ่งที่เราทำก็คือ ธรรมะ
เพราะเราคือธรรมะ และ ธรรมะคือเรา


................................................................................................................................................................................


ธรรมะอยู่กับเราไปทุกที่

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


....................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

กะว่าก๋า. หมื่นตา "ธรรมะ" กับความจริงแห่งทุกข์. กรุงเทพฯ : A Thing Book, ๒๕๕๓.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

เพราะธรรมะ คือธรรมชาติสักวันไม่ว่าร่างกายเราก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินะค่ะ ดังนั้นทำความดีเท่าที่เราสามารถทำได้นะค่ะ ขอบคุณสำหรับบทความนะค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ น้อง aingfar ;)...

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

สาธุ..!

มีซีฟู้ดมาฝากยามเที่ยงจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ชออนุโมทนาบุญครับ ท่าน ประธาน ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณมะเดื่อ ;)...

เขียนเมื่อ 

....นานาชาติร่วมซ้อง...........สรรเสริญ
ธรรมพุทธรุ่งจรัสเจริญ..........สว่างหล้า
สงฆ์สานสืบดำเนิน..............ตามตรัส
ตถาคตโปรดธรรมท้า...........ขจัดสิ้นโลภหลง

...วิสาขะจงเพริศแพร้ว.........พุทธคุณ
ตถาคตสละพระองค์จุน........โลกหล้า
อริยสัจแผ่ผลบุญ.................ส่ำสัตว์
สงฆ์สืบธรรมหาญกล้า..........พ่างพื้นสากล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ท่าน share ;)...

เขียนเมื่อ 

สาธุ เขียนบันทึกได้ดีมาก

เขียนเมื่อ 

สาธุด้วยครับ คุณครู Nok ;)...