บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หมื่นตากับความจริงแห่งทุกข์