การเพิกถอนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กรณีโรคกระดูกและข้อ

ณ วันนี้ (29 พฤษภาคม 2558) ผมได้อ่านพบข่าวนี้ สรุปใจความสำคัญคือ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สำนักงานศาลปกครองมีประกาศ เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาคดีถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ คดีหมายเลขแดงที่ 502 / 2558 ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ห้ามเบิกจ่าย กลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยติน ซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อ บรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) จากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีผลบังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทำให้ข้าราชการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ายากลุ่มดังกล่าวได้ตามเดิม

เหตุที่สนใจอ่านและค้นหาเรื่องนี้เพิ่มเติม เพราะตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ป่วยหลาย ๆ คน ที่หมอวินิจฉัยว่า เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม จำเป็นต้องรับประทานยากลูโคซามีน เพื่อบรรเทาอาการให้ลดน้อยลง ในช่วงที่เบิกไม่ได้ ผมได้ไตร่ตรองดูแล้ว เบิกไม่ได้ก็ต้องจ่าย เพื่อสุขภาพของตัวเอง อาการที่ผมเป็นอยู่คือ เวลางอเข่าแล้วเหยียดตรง จะมีเสียงดังบริเวณข้อเข่าให้ได้ยิน ดีที่ยังไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย นอกจากกินยาดังกล่าวแล้ว ต้องใช้วิธีออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน พร้อมควบคุมอาหารต่าง ๆ ด้วยครับ

ผมได้เข้าไปค้นหาคำพิพากษาข้างต้นจากเวบไซด์ ศาลปกครอง ค้นอย่างไรก็ไม่เจอ คดีหมายเลขแดงที่ 502 / 2558 ครับ ไม่เป็นไร ทดลองเข้าไปหาประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่ เวบไซด์ราชกิจจานุเบกษา ก็ยังไม่เจอรายละเอียดเรื่องนี้เช่นกัน ฝากให้ผู้อ่านที่สนใจทุกท่านตามดูความเคลื่อนไหวนะครับ ถ้ามีข้อมูลแสดงแล้ว ช่วยบอกต่อ ๆ กันด้วย จะทำให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์รับรู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายยากลุ่มนี้ที่ต้องจ่ายต่อครั้งในจำนวนที่มากโขเอาการ

ผู้สนใจเชิญอ่านบทความต้นฉบับได้ ดังนี้
1. ศาลปกครองพิทักษ์สิทธิข้าราชการ : ค่ารักษาพยาบาลโรคกระดูกและข้อ
2. ดุลพินิจในการกำหนดหลักเกณฑ์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
3. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 41 ก วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (พึ่งค้นหาเจอวันนี้ 15 มิถุนายน 2558 ครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ผมได้สอบถามที่กระดานข่าวกรมบัญชีกลาง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ได้รับคำตอบ ดังนี้ตามที่สอบถามคำพิพากษาดังกล่าวไม่กระทบแนวทางการปฏิบัติ ในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 62 ดังนั้น การใช้ยากลูโคซามีนยังคงใช้เช่นเดิม สำหรับยาตัวอื่นหากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อการรักษาให้แพทย์ผู้ทำการรักษารับรองการใช้แบบยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อประกอบการเบิกจ่าย จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากกรมบัญชีกลางต่อไป
และรายละเอียดหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0422.2 / ว 62 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554

ข้อมูลข้างต้นทำให้ผมคิดว่า ต้องมีกระบวนการหารือเข้าไปที่กรมบัญชีกลาง เพราะเหตุที่ศาลปกครองให้เพิกถอนหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 / ว 127 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 แล้ว ทุกอย่างควรเข้าสู่สภาวะปกติก่อนมีหนังสือฉบับนี้ (นั่นคือข้าราชการทุกกลุ่มอายุที่ป่วย มีสิทธิได้รับการรักษาโดยยากลุ่มนี้) และหนังสือฉบับหลังที่เจ้าหน้าที่ตอบในกระดานข่าว สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้างต้น เป็นการออกเพื่อแก้ไข เยียวยาให้ผู้ป่่วยบางกลุ่มมีสิทธิใช้ ฯ เท่านั้น ท่านใดที่คิดเห็นประการใด ช่วยดำเนินการไปพร้อมๆ กันด้วยนะครับ ส่งเรื่องเข้าไปหารือกรมบัญชีกลาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)