ตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (2)

ผลการศึกษา พบว่า เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งเป็นตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแบบเรือนจำสีเขียวแบบต่างๆ เช่น ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน (เรือนจำอาคารดิน) ประกอบด้วยอาคารเรือนนอนดิน (คุกดิน) จำนวน 3 หลัง จากอาคารดินทั้งหมดจำนวน 87 หลัง สามารถช่วยประหยัดพลังงาน และ งบประมาณการก่อสร้างของกรมฯ ประมาณ 14 ล้านบาท ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่างเสาโคมไฟทางเข้าเรือนจำ และการใช้พลังงานชีวภาพเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อช่วยลดการใช้จ่ายงบประมาณเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน..........................

ด้านตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งและเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ มีการดำเนินการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน โดยที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งมีจุดเด่นมากกว่าเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จึงได้คัดเลือกตัวแบบเรือนจำสีเขียวของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งเป็นตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแบบเรือนจำสีเขียวแบบต่างๆ ดังนี้

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

  • ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน (เรือนจำอาคารดิน) ประกอบด้วยอาคารเรือนนอนดิน (คุกดิน) 3 หลัง จากอาคารดินทั้งหมดจำนวน 87 หลัง สามารถช่วยประหยัดงบประมาณการก่อสร้างของกรมฯ ประมาณ 14 ล้านบาท (ยังไม่พบข้อมูลว่ามีเรือนจำใดในโลกที่มีสิ่งก่อสร้างอาคารดิน ที่ใหญ่ขนาดนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งเป็นเรือนจำดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก )

อาคารเรือนนอนดิน (คุกดิน) พ.ศ. 2552 เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

การใช้โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทางเข้าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

การใช้โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทางเข้าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

การใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

บ่อก๊าซชีวภาพเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

จุดสาธิตบ่อก๊าซชีวภาพเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

………………………


หมายเหตุ โปรดติดตามตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (3) เป็นตอนต่อไป น่ะครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (1)

ขอบคุณมากครับพี่ธวัชชัย