หอย gastropod บนหินปูน


ราบชื่อแล้วว่าเจ้าตัวนี้คือ หอย gastropod ผมเจอมานานแล้วแต่ยังไม่ทราบชื่อ
เพื่อน ๆ ในห้อง Ordovician period ได้สรุปอ่านเป็นใจความได้ว่า เป็นหอย gastropod
ซากฟอสซิลแบบนี้เรียกว่า trace fossils มีลักษณะเป็นรอยประทับลงในหิน ที่กระเทาะ
ออกไปและทำให้เดาได้ไม่ยากนั้นเกิดจากการชำรุดเป็นเวลาหลายล้านปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)