เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 3

หลักการ และ แนวคิดพื้นฐานเรื่องวิธีเรียนศัพท์จากรากได้นำเสนอไปแล้วใน 2 ตอนก่อน ในตอนต่อจากนี้ จะได้นำเสนอกลุ่มคำที่สัมพันธ์กันโดยรากศัพท์มานำเสนอต่อไป การเรียนวิธีนี้แม้ว่าอาจยุ่งยากในตอนแรก แต่เมื่อถึงที่สุดแล้วย่อมได้เปรียบกว่าเสมอ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียน 1.เรียนได้ไว 2. เข้าใจได้หมด 3. จดจำได้นาน และ 4. ใช้งานได้จริง

อย่างไรก็ตาม ผมขอสารภาพไว้ก่อนเลยว่า ข้อเขียนของคุณ สมศีล ฌานวังศะนั้น ผมได้ฉีกออกมาเป็นตอนๆ และไม่ครบทุกเล่ม ดังนั้นจึงอาจมีการขาดหายไปบ้าง แต่ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ

คำว่า duct, duc แปลว่า นำ

1. ab-duct เป็นคำกริยา (v) อุปสรรค ab แปลว่า ออกไป + รากศัพท์ duct แปลว่า นำ พอรวมกันเป็น abduct ตามรูปศัพท์แล้วแปลว่า นำออกไป แต่ใช้ในความหมายที่ว่า นำหรือพาบุคคลไปอย่างผิดกฎหมายและอย่างลับๆ หรือโดยใช้กำลัง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลักพาตัว เช่น

He was abducted at gunpoint from his car by four terrorists last night.

เขาถูกผู้ก่อการร้าย 4 คน ใช้ปืนจี้ลักพาตัวจากรถยนต์ของเขาเมื่อคืนนี้

She was charged with abducting a four-month-old child.

หล่อนถูกตั้งข้อหาว่าลักพาตัวเด็กอายุ 4 เดือน

2. ab-duct-ion เป็นคำนาม (n) กริยา abduct + ปัจจัย –ion เป็น abduction แปลว่า การลักพาตัว เช่น

There has been a series of abduction of young children from schools in the area.

มีการลักพาตัวเด็กๆต่อเนื่องกันหลายรายจากโรงเรียนในย่านนี้

3. aqueduct เป็นคำนาม (n) คำว่า aque มาจากรากศัพท์ว่า aqua ที่แปลว่า น้ำ + duct แปลว่า นำ รวมกันเป็น aqueduct แปลว่า ท่อส่งน้ำ ซึ่งหมายถึง โครงสร้างคล้ายสะพาน ใช้ลำเลียงน้ำข้ามแม่น้ำ หรือหุบเขา

4. con-duc-ive เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) อุปสรรค ก็คือ con แปลว่าร่วมกัน +duc แปลว่า นำ + ปัจจัย ive เป็น conducive ตามรูปศัพท์แปลว่า นำไปสู่ หรือ เอื้ออำนวย เช่น

An environment conducive to learning

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 3 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แบ่งปันจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ab-duct.. ที่เป็นคำกริยา และ ab-duct-ion ที่เป็นคำนาม .. aqueduct..ที่เป็นคำนาม ... con-duc-ive ที่เป็นคำคุณศัพท์..

แต่ละคำให้ความหมาย+ความรู้ที่ดีมากๆๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ