กิเลส ๑๖ ชนิดที่ทำให้จิตขุ่นมัว ... (พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า : วินัย พัดสอน)

..................................................................................................................................................

กิเลส ๑๖ ชนิดที่ทำให้จิตขุ่นมัว

..................................................................................................................................................

* เครื่องเศร้าหมองของจิต คือ

๑. ความโลภอย่างแรงกล้า

๒. ความแค้น

๓. ความโกรธ

๔. ความผูกใจเจ็บ

๕. ความลบหลู่

๖. ความยกตนตีเสมอ

๗. ความอิจฉา

๘. ความตระหนี่หวงแหน

๙. ความหลอกลวง

๑๐. ความโอ้อวด

๑๑. ความดื้อด้าน

๑๒. ความแข่งดี

๑๓. ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่

๑๔. ความดูหมิ่น

๑๕. ความมัวเมา

๑๖. ความประมาท

เหล่านี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต *

..................................................................................................................................................

* ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๙๓, วัตถูปมสูตร

..................................................................................................................................................


พูดไปก็คงจะไม่เชื่อเท่าไหร่ว่า
ผู้บริหารสูงสุดที่คณะผม
มีครบทุกข้อ ...

แค่แอบรำพึง
แต่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี
ที่มิควรประพฤติตามความเสื่อมนั้น ๆ

โปรดพิจารณา

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


..................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

วินัย พัดสอน. พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๘.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

...ขอบคุณหนังสือดีๆค่ะอาจารย์

-สวัสดีครับครู

-ต้องขจัดเครื่องเศร้าหมองของจิต

-ขอบคุณครับ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ Wasawat

ขอบพระคุณมากๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ท่านอาจารย์ Pojana Yeamnaiyana Ed.D. ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณเพชร เพชรน้ำหนึ่ง ;)...

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ คุณยาย มนัสดา ;)...

เขียนเมื่อ 

^_^

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ น้อง aingfar ;)...

เขียนเมื่อ 

เป็นหนังสือที่ดี

ไม่ควรกระทำตามกิเลสทั้ง 16

ไปใต้มาเกือบครึ่งเดือน

คิดถึง

เอาคุณครูน่ารักมาฝาก

555

เขียนเมื่อ 

น่าร๊ากทีเดียว ;)...

เขียนเมื่อ 

สาธุ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู Nok ;)..