ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (34)

ไม่เพียงเท่านั้นฉันเริ่มมีจินตนาการว่า "ถ้าจะเรียนรู้ธรรมชาติของกล้วยไม้ให้ถึงความจริงกันจริงๆ ก็คงต้องเข้าไปสัมผัสกับกล้วยไม้ในขณะที่มันขึ้นอยู่ในป่าอย่างเป็นธรรมชาติ" เนื่องจาก ณ จุดนั้น น่าจะมีข้อมูลที่เป็นความจริงและมีผลสอนให้เรากำหนดวิธีปลูกเลี้ยงได้อย่างใกล้เคียง กับความต้องการของกล้วยไม้มากที่สุด เช่นเดียวกับภาษิตโบราณที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า "ปลูกเรือนก็ควรตามใจผู้อยู่"

ไม่เพียงเท่านั้น การเข้าป่ายังมีผลฝึกให้เราเป็นคนมีความอดทนสูงและมีไหวพริบในการเอาตัวรอดจากสรรพยันต์อันตรายโดยสัตว์ร้ายภายในป่า

สำหรับประโยชน์ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นั้น การเข้าป่าหากล้วยไม้นับว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้ในระดับพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะธรรมชาติของกล้วยไม้ย่อมขึ้นอยู่ในป่า และการเรียนรู้ธรรมชาติของกล้วยไม้ที่อยู่ในป่าก็คือ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการอันเป็นธรรมชาติของกล้วยไม้เพื่อนำมาดัดแปลงกำหนดวิธีปลูกกล้วยไม้ได้อย่างเหมาะสม


จากบทความ เข้าป่าหากล้วยไม้ครั้งแรกในชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Though I agree with the professor's principle, I would beg people to only search and study but leave wild orchids where they are. We have more wild orchids in homes than in the wild now.

Nature works best in Nature.