ปัญหาของการประกันคุณภาพตามแนวทาง Iso 9000

ผู้ใช้มาตราฐานส่วนใหญ่ไม่กล้าปรับปรุงอะไรใหม่ๆ เพราะจะทำตามมาตราฐานกลางหมด ผลจึงออกมาว่ามาตราฐานของ iso 9000 กว้างเกินไป ไม่มีจุดที่ประกันคุณภาพและไม่มีหน่วยคุณภาพที่จะคุมโดยเจาะจง การใช้มาตราฐานไม่ได้เริ่มต้นจากปัญหากระบวนการและความต้องการของลูกค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาของการประกันคุณภาพ ISO 9000ความเห็น (0)