กราบขมาลาหลวงพ่อคูณ

กราบขมาลาหลวงพ่อคูณ

แสงสุดสายปลายแสงแรงสูญสิ้น
ทั่วแผ่นดินยินเพียงเสียงร่ำไห้
ท่ามความมืดยืดยาวรวดร้าวใจ
แผ่นดินไทยไร้ธรรมส่องนำทาง

หลวงพ่อคูณบุญค้ำนำทั่วเขต
ข้ามประเทศใกล้ไกลใสสว่าง
ต้นแบบสงฆ์องค์พระผู้ละวาง
ในความว่างบางเบาร่มเงาบุญ

ประดุจดังเทพเจ้าของชาวบ้าน
หลวงพ่อนำทำทานการเกื้อหนุน
ประจำ "ด่านขุนทด" ปรากฏคุณ
ท่านให้ทุนจุนเจือช่วยเหลือคน

ท่านคือสงฆ์ทรงศีลสิ้นสงสัย
กลางดวงใจแจ้งประจักษ์เรื่องมรรคผล
สมาธิวัปัสสนาปัญญายล
เกิดศิริมงคลมากผลดี

ดวงประทีปแห่งธรรมงดงามแท้
ท่านเผยแผ่พระธรรมตามวิถี
ถ้อยคารมคมคายในวาที
อันเรียบง่ายสบายดีที่ใช้กัน

แสงสุดสายปลายแสงแรงสูญสิ้น
ทั่วแผ่นดินวิปโยคกลางโศกศัลย์
กราบแทบเท้าขอขมาแม้จาบัลย์
น้อมส่งท่านสู่แคว้นแดนนิพพาน

บันทึกวันหลวงพ่อคูณละสังขาร พค.2558

รูปภาพของ สมภาร พรมทา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ยามท่านอยู่ท่านให้ข้อคิดที่ดีๆ มากมาย...ยามท่านไม่อยู่แล้ว...ท่านเป็นแบบอย่างให้พุทธสาวกและคนธรรมดา...ได้เข้าใจถึงธรรมะและธรรมชาติอย่างลึกซึ้งมากครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุ

เขียนเมื่อ 

สาธุ คำสอนของท่านเป็นจริงทุกประการ