ครูบาบินก้าว
ครูบา บินก้าว อิทธิภาโว จนอีหลีอีหลอ

​พินัยกรรม หลวงพ่อคูณพินัยกรรม หลวงพ่อคูณ


เปิดพินัยกรรมหลวงพ่อคูณ บริจาคศพให้คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนนำมาฌาปนกิจแบบเรียบง่าย ห้ามขอพระราชทานเพลิงศพ อัฐอังคารลอยแม่น้ำโขง พินัยกรรมก่อนตายของหลวงพ่อคูณเขียนเอาไว้เมื่อประมาณ ๔ ปี ที่ผ่านมา โดยพินัยกรรมดังกล่าวมีพยานรับรอง ๔ คน คือ


๑. ร.ศ. สุขชาติ เกิดผล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. นายประทีป วงษ์กาญจนรัตน์
๓. นายธวัช เรืองหร่าย ไวยาวัจกรวัดบ้านไร่ และ
๔. นายเนาวรัตน์ สังการกำแหง นิติกร ๘ (ชำนาญการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับเนื้อหาพินัยกรรมดังกล่าว มีข้อความว่า..

อาตมา หลวงพ่อคูณ อายุ ๗๗ ปี ถิ่นพำนักวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ ขอทำพินัยกรรมกำหนดการเมื่อถึงการมรณภาพ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพของอาตมา ภายหลังที่อาตมาถึงมรณภาพลง


๑. ศพของอาตมา ให้มอบแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากมรณภาพลง เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้กับภาควิชากายภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ของภาคต่อไป

๒. พิธีกรรมศาสนา การสวดอภิธรรม ให้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำพิธีสวด พระอภิธรรมศพ ที่คณะแพทย์ศาสตร์ ๗ วัน ตั้งแต่ถึงวันมรณภาพลง

๓. การจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อสิ้นสุดการศึกษาค้นคว้าของภาควิชากายภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว
ให้จัดงานแบบเรียบง่าย ละเว้นการพิธีสมโภชน์ใด ๆ และห้ามขอพระราชทานเพลิงศพ โกฏิและพระราชพิธีอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะ โดยให้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทำพิธีเช่นเดียวกับการจัดพิธีศพของอาจารย์ใหญ่นักศึกษาแพทย์ประจำปีร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่น แล้วเผา ณ ฌาปนสถานวัดหนองแวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือ วัดอื่นใดที่คณะแพทย์เห็นสมควร และ เหมาะสม โดย ทำพิธีเผาให้เสร็จสิ้นที่ จ.ขอนแก่น

๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว อัฐิ เถ้าถ่าน และเศษอังคารทั้งหมดให้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปลอยที่แม่น้ำโขง จ.หนองคาย ตามที่เห็นสมคสรและเหมาะสม

๕. ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนัย ข้อ ๒,๓,และ ๔ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำเพ็ญกุศลทั้งหมด ให้นำเงินที่อาตมาบริจาคให้แก่ภาควิชากายภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๓๖ เป็นเงินเริ่มต้นในการดำเนินการจัดงานศพ ถ้าไม่เพียงพอให้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทดรองจ่ายไปก่อน

๕.๒ ในการจัดการบำเพ็ญกุศลศพ ตามนัยข้อ ๕.๑ หากมีเงินเหลือ หรือ มีผู้บริจาคสมทบ ให้คืนเงินที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดรองจ่ายไปก่อนให้เสร็จสิ้น

๕.๓ หากมีเงินเหลืออยู่อีกหลังจากดำเนินการตามนัย ข้อ ๕.๑ และ ข้อ ๕.๒ แล้วให้มอบแก่กองทุนพระราชนิฌรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธประจำหอผู้ป่วย หอสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือให้ดำเนินการอย่างอื่นตามที่อาตมา หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธเห็นสมควรโดยอาตมาจะแสดงความประสงค์ให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมแนงไว้ให้ทราบต่อไป หากไม่ดำเนินการให้ถือตามความในตอนต้นเท่านั้น

๖. ให้นายอำเภอด่านขุนทด ศึกษาธิการอำเภอด่านขุนทด และ คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันเป็นผู้จัดการศพ มีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามพินัยกรรมนี้

๗.ให้ยกเลิกพินัยกรรม ฉบับวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๓๖ หรือ ฉบับอื่นใดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ และให้ยึดถือพินัยกรรมฉบับนี้แทน

๘. พินัยกรรมฉบับนี้ ต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการทำสำเนาไว้อีก ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ศึกษาธิการอำเภอด่านขุนทด และ นายอำเภอด่านขุนทด แห่งละ ๑ ฉบับ

หมายเลขบันทึก: 590346เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2015 13:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2015 13:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี