คำสั่ง สุดท้าย ของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

บันทึก " คำสั่ง สุดท้าย ของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ "

นับเป็นความสำคัญแห่งมหากุศลเจตนา ที่น่าอนุโมทนาและควรแก่การติดตามสดับอย่างยิ่ง นั่นคือ... " คำสั่ง สุดท้าย ของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ " เพื่อการสร้างบารมีแห่งการจัดการศพ หลังจากละสังขารไปแล้ว

ณ วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก วันเสาร์ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)