เชิญเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ "วิกฤตธุรกิจไทย : ขาดคน หรือ คนขาดศักยภาพ"

Mbapim
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรMBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ(POS) ร่วมกัน ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมกันจัด งานเสวนาพิเศษ

ภายใต้หัวข้อ "วิกฤตธุรกิจไทย : ขาดคน หรือ คนขาดศักยภาพ" จากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงผู้มากประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำ

คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภํณฑ์

คุรมุกดา ไพรัชเททย์ กรรมการกลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า เทรดดิ้ง จำกัด

คุณสุรชัย ชาญอนุเดช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด

ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ Moderator ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและผู้อำนวยการหลักสูตร MBA

ที่จะมาร่วมกันแชร์มุมมองของนักธุรกิจ และพบกับคำตอบขอคำถามที่ว่า......

- จริงหรือ? ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนแรงงาน

- จริงหรือ? ที่แรงงานคนไทยศักยภาพไม่เพียงพอ

- ศักยภาพของคน+ศักยภาพองค์กร ต่อการเดินหน้าของภาคธุรกิจ

- ความท้าทายระหว่างแรงงานไทย VS แรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

มาร่วมหาคำตอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

งานนี้....ไม่มีค่าใช้จ่าย คณะทีมงานฯขออนุญาตจำกัดสิทธิ บริษัทละสองที่นั่งเท่านั้น เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณศรัณย์รักษ์ กองสูงเนิน (เมษ์) โทร 02-837-0416, 093-321-7383 อีเมล์ [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสัมมนาความเห็น (0)