​การดัดฟันทำได้หรือไม่ครับ

การดัดฟันทำได้หรือไม่ครับ

ท่านเชคซอและฮฺ บิน เฟาซาน บิน อับดุลลอฮฺ อัลเฟาซาน (ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองท่าน)ได้ถูกถามเรื่องการดัดฟันเพื่อไม่ให้ฟันห่างกันหรือเพื่อให้ฟันชิดกัน

ท่านได้ตอบว่า ถ้าหากการดัดฟันนั้นมีจุดประสงค์เพื่อต้องการความสวยงามหรือไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ การกระทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้าม(หะรอม) เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺ(ซบ.)

เราควรภูมิใจและพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่เราครับ (ผู้แปล)

แต่ถ้าหากการดัดฟันนั้นเพื่อการรักษาหรือเพื่อความจำเป็น อาทิเช่น ดัดฟันเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวอาหาร ดัดฟันเพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงเวลาอ่านอัลกุรอาน เป็นต้น ซึ่งการดัดฟันเพื่อเหตุผลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตครับ

วัลลอฮุอะลัม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Shariahความเห็น (0)