๖๑๙. ความสุข

ความสุข

ความสุข...ของมนุษย์เรา เริ่มตั้งแต่ตัวเราเกิดมา

แล้วมีความรู้สึก นึกคิด ไตร่ตรองว่า...เรามีความสุข

ในเวลานี้...มีใครบ้าง? รู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต

ใช่หรือ? ความสุขกับการได้มีวัตถุนิยม...มีบ้าน มีรถยนต์...

ฉันว่า นั่นคือ...ความสุขทางด้านวัตถุนิยม...แต่สำหรับความสุข

ภายในจิตใจเล่า...มีใครบ้าง? ที่มีและมีแบบยั่งยืน...

ความสุขภายในใจ เป็นความสุขที่อิ่มร้นมาจากภายในใจ...

เป็นความสุขที่ไม่มีอคติต่อสิ่งใด ๆ ในโลกนี้...ไม่มีอคติ

ต่อคนรอบข้างหรือผู้อื่น...เป็นความสุขที่เปี่ยมสุขภายในใจ

ไม่อิจฉา ริษยา ผู้ใด...มีแต่คิดจะให้ ๆ แล้ว เกิดสุข...

ให้โดยไม่ได้หวังประโยชน์อื่นตอบแทน...ได้ให้แล้วก็เกิดสุข

ช่วยแก้ปัญหา ยามคนใกล้ชิด เพื่อนสนิท เกิดความทุกข์

ทำอย่างไรได้บ้าง? ที่จะทำให้เขาเหล่านั้น มีความสุข...

ถ้าพอเรามีหนทางที่จะช่วย...ก็หาทนทางช่วยเหลือ...

ไม่คิดว่าเขาจะมาแย่งความสุขหรือสิ่งที่เรามี...แต่กลับนึกคิดว่า

ยามเราให้หรือแบ่งปันแล้ว...ภายในใจเราจะมีความสุข

ที่เกิดมาบนโลกมนุษย์แล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่น...การช่วยเหลือมนุษย์

มีมากมายหลายทาง...ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านกำลังทรัพย์

เงินทอง...การช่วยเหลือทางด้านการให้กำลังใจ...การให้ความรัก...

การให้ความเมตตา กรุณา...ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิด

ความสุขภายในใจทั้งสิ้น...ขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะปฏิบัติกันหรือไม่...

หากปฏิบัติได้ จะทำให้สังคมเกิดความสุข สงบ และสันติ...

บางเรื่องอาจเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ไม่ควรมองข้ามผ่าน...

นั่นคือ "คำพูด" ๆ ในแต่ละคำที่จะพูดออกไป...ต้องระมัดระวัง

อย่างมาก ๆ...ใช่ว่า นึกอยากพูดก็พูดไป โดยไม่ได้คิด

เพราะคำพูดจะทำให้คนได้ฟัง เกิดทุกข์และสุขได้เช่นกัน

เพราะคำพูดจะไปกระทบความรู้สึกของผู้ฟัง...

ความสุข...สามารถสร้างได้ง่าย และไม่ยากเกินไปนัก

ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราจะนำไปปฏิบัติให้เกิดสุขภายในใจของเราเอง...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘


(ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า...สิ่งที่ตัวฉันมี นี่ใช่ "ความสุข" หรือไม่...แต่ที่รู้ ๆ นั่นคือ

ภายในใจฉันเกิดสุข ๆ มาก ๆ...ซึ่งบอกไม่ถูก...และพร้อมที่จะสละร่างจากโลกนี้ไป

โดยไม่หวังสิ่งใด ๆ แม้แต่ชีวิตของฉันเอง)...มีใครเป็นแบบนี้บ้างค่ะ???...

...

ขอขอบคุณพ่อ - แม่ ที่ทำให้ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้ และได้เรียนรู้วิถีชีวิตมนุษย์

บนโลกใบนี้...จากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวฉัน และได้เรียนรู้จากผู้อื่นในเวลาเดียวกัน...

...

"ความสุข...อยู่ที่ใจของเราเอง" ที่จะเป็นผู้เลือก...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

.... แสวงสุขอันชอบแล้ ............ ลุควร
แสวงสุข "ถูก" แนวกระสวน ........ สืบค้น
แสวงสุขมิเรรวน ..................... ละ - หยุด
แสวงสุขแม้ดั้นด้น ................... ดั่งเข้าทัณฑ์สถาน

.... สุขเบิกบานเช้าจรด ............ จวบคืน
สุขซึ่งพระคุณยั่งยืน ............... หยัดเลี้ยง
สุขสันติสงบด้วยผืน ............... พระธรรมปรก
สุข ซาบซึ้งกล่อมเกลี้ยง..........กิเลสสิ้นสูญสลาย