ความรักของเจ้าชายสิทธัตถะที่มั่นคง

เมื่อหัวใจถูกคนอื่นควบคุมแล้ว ก็ไม่อาจถูกใครควบคุมได้อีกเลย เสน่หาต่อหน้ารักแท้เปรียบเสมือนก้อนเมฆต่อหน้าดังอาทิตย์มันจะอยู่ได้ไม่นานและคำกล่าวที่ว่า ข้าคือนางและนางคือคู่ครองของข้า" เป็นคำกล่าวของเจ้าชายสิทธัตถะที่มีต่อนางอัมราปาลีหญิงโสเภณีผู้โด่งดังแห่งเมืองไวศาลี ผู้อยากจะร่วมนอนกับเจ้าชายสิทธัตถะ แต่เจ้าชายกลับปฏิเสธ ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือผมคิดว่ากฏหมายการสมรสน่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกแล้วนะครับแต่ยังไม่มีผู้ใดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร...

ที่มา : พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้งความเห็น (0)