ประชุมคณะกรรมการพิจารณา R2R ปี 58

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประชุม R2R คณะกรรมการพิจารณา R2R ดีเด่น

ณ SiMR ศิริราช

.....

เลือก 30 เปอร์เซ็นต์จากชิ้นงานทั้งหมด ตาม Theme R2R

Note จุดเด่นจุดด้อย เพื่อ suggest

คัดกรองรอบที่1 วันที่ 12-18 พร้อมความเห็น => ขอ menu scrip จากชิ้นงาน 30%

26-31 อ่านพิจารณาผลงานรอบสองเพื่อให้คะแนน

ประชุมรอบสองวันที่ 3 มิ.ย.

ผลงาน 30% ที่คัดมาในรอบแรกนำมารวมเล่มตีพิมพ์ e-book

70%ที่ถูกคัดออกคณะกรรมการจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพราะผู้ที่ส่งมามีความตั้งใจร่วมในงาน R2R

การพิจารณางาน

1.ดูว่าเข้าข่ายเป็น R2R ไหม

2.กรรมการอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เราไม่ถนัด

3.หารือในมุมมองที่แตกต่างกันภายในกลุ่มกรรมการ

ลักษณะงาน R2R ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์

- งานใหม่ / คิดใหม่ ...มีใครคิดทำมาก่อนหรือเปล่า

- ความปลอดภัยและจริยธรรม

- เห็น process ของการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

- Research methods เปรียบเทียบจะเห็นผลชัด...การเปรียบเทียบในหลายๆ มิติ

- ปรับจาก product เดิมจากอะไรมาเป็นอะไร

Note เพิ่มเติมเรื่อง meta R2R

เป็นการเชื่อมโยงของผลงานวิจัย R2R ที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 โครงการวิจัยขึ้นไป

1. เป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์

Issues base

Areas base

2. ในแต่ละเรื่องย่อยเป็นนักวิจัยกลุ่มเดิม (core team) หรืออาจมีเพิ่มเข้ามา แต่นักวิจัยหลักกลุ่มเดิมเป็นคล้ายผู้เดินเรื่องทำให้เห็น Transformation เกิดขึ้นทั้งในนักวิจัยและประเด็นที่ทำวิจัย

มี scale อยู่ 2 ระดับ

1.ระดับในองค์กร

2.ระดับระหว่างองค์กร/สหสถาบัน

***ผลงานวิจัยจะทำให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของนักวิจัย

และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาของประเด็นการวิจัยนั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (2)

เสนอว่า กลุ่มที่ส่งผลงานมานำเสนอ

ถึงไม่ได้รับรางวัล ถ้าได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ

จะสามารถของบจากต้นสังกัดให้ไปร่วมนำเสนอได้ค่ะ

จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เจ้าของงานก็ได้คนไปร่วมงานมากขึ้น โดยไม่ต้องจ่าย

ส่วนคนไปนำเสนอ ก็ได้มีโอกาสไปนำเสนอและดูผลงานดีดีไปด้วยเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเช่นกันค่ะพี่แก้ว

เสนอต่ออาจารย์สมบูรณ์และที่ประชุมอยู่ค่