เปิดพจนานุกรม พบคำว่า กณิกนันต์ แล้วฉุกใจว่า เอ๊ะ คำนี้หมายถึง Fractal นี่ ?

Fractal เป็นลวดลายหรือปรากฎการณ์ที่ไม่ว่าเราจะซูมเข้าไปลึกเพียงใด ก็ยังเห็นความละเอียดระดับเดิม ลึกลงไปอย่างไม่สิ้นสุด เป็นเรื่องที่ค้นพบทางคณิตศาสตร์เมื่อไม่นานนัก (ก็หลายสิบปีโขอยู่)

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.2542

กณิกนันต์ [กะนิกนัน] (แบบ) ว. ละเอียดยิ่ง เช่น ลวดหลายลายกณิกนันต์ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์), (ป. กณิก ว่า น้อย + อนนต ว่า ไม่มีที่สุด) 

ถ้าอยู่ในมหาชาติคำหลวงนี่ ความเก่า ถือว่าได้ระดับแหละครับ

คนไทยรู้จัก Fractal ก่อน Benoit B. Mandelbrot ?

ใช่แล้วครับ แต่ Wikipedia บอกว่าศิลปกรรมพื้นบ้านหลายแห่งในโลก ก็มีลวดลายอันละเอียดยิ่งทำนองนี้เหมือนกัน 

สิ่งที่ Mandelbrot พบ เป็นเรื่องทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสิ่งที่ช่างฝีมือรังสรรค์ขึ้น เป็นเรื่องศิลปกรรม จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

Fractal คณิคศาสตร์ รูปแบบซ้ำเดิมลงไปไม่สิ้นสุด

Fractal ทางศิลปกรรม ไม่จำเป็นต้องซ้ำเดิม แต่ก็(พยายาม)ลงละเอียดลงไปได้ไม่สิ้นสุด

อุปมาเหมือน fractal ทางคณิตศาสตร์ เป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบธรรมดา (เช่น 1/7) แต่ fractal ศิลปกรรม เป็นทศนิยมเลขแบบอตรรกยะ (เช่น ค่า pi, ค่ารากที่สองของ 2)

ความน่าทึ่งผิดกันนะครับ

อ่านต่อ

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal