กิจกรรมครูภาษาอังกฤษโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม (3)


งานวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม โดย รศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

ผู้เขียนขอเขียนต่อจาก บันทึกนี้นะครับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้เขียนอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้เขียนให้ครูแต่ละกลุ่มออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มตนเอง มีทั้งหมด 5 กลุ่ม โดยครูเขียนแผนการสอนและออกแบบการสอนเพื่อสอนเพื่อนครูด้วยกัน การออกแบบการสอนต้องเตรียมเอกสาร เตรียมสื่อการสอน เตรียมการประเมินผลผู้เรียนด้วย

กลุ่มนี้สอนเรื่องผลไม้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี ใช้ภาพผลไม้และให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ

กลุ่มนี้สอนเรื่องสีและจับคู่สีกับผลไม้ด้วย

กลุ่มสอนนี้สอนเรื่องวันและสีประจำวัน คุณครูในภาพสอนได้เป็นขั้นตอนดีมาก

กลุ่มนี้สอนเรื่องอวัยวะในร่างกาย

ผู้เขียนเสนอแนะการสอนลองให้นักเรียนเอาคำศัพท์ไปติดที่เพื่อนแบบนี้ 555


ให้เพื่อครูช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูข้อดีข้อเสียของแผนการสอนและเมื่อครูเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนก็สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้

มีกลุ่มหนึ่งสอนเรื่องผลไม้ ผู้เขียนเลยให้ลองทำกิจกรรมรำมวยจีนภาษาอังกฤษ ได้ผลครูออกแบบท่าทางได้น่าสนใจมาก ครูใช้คำพูดว่า

Chinese boxing

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another…. Ah….!!

Huang Ho River

Comes from the heaven

Passing my house

I take them all… Ah…!!

เมื่อคุณครูรำมวยจีนท่าพื้นฐานได้แล้วให้คุณครูออกแบบท่ารำมวยจีนของคุณครูเอง ชื่อแม่น้ำสามารถเปลี่ยนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นได้เช่น เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง เป็นต้นดูเหมือนว่าคุณครูเล่นเกมได้สนุกกว่านักเรียน 555


ตอนคุณครูทำกิจกรรมสามารถประยุกต์เกมใน Video ไปใช้ในชั้นเรียนได้ถ้านักเรียนแพ้ให้บอกอวัยวะในร่างกาย หรือบอกชื่อผลไม้ ตามเรื่องเนื้อหาที่นักเรียนเรียน


ผู้เขียนชอบคุณครูท่านนี้ชื่อครูพินิจ เราเรียกชื่อเล่นว่าครูจ๊าบ สอนเรื่องเรื่องฤดูกาล แต่ทันสมัยมาก นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง Beautiful Sunday ผู้เขียนคิดว่าได้ผลดีที่คุณครูนำแผนการสอน สื่อการสอน วิธีการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสามารถให้ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของครูได้

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ครูผู้สอนต้องรู้จักสังเกตและใช้วิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้สูงสุดเต็มตามศักยภาพของนักเรียน ขอบคุณ ท่านอาจารย์ รศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่เชิญมาจัดกิจกรรมให้ครูทั้ง 6 โรงเรียน ขอบคุณท่านอาจารย์ ผศ.ดร.สุรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา และท่าน ผอ.โรงเรียนวัดหนองจิกที่อยู่กับคุณครูตลอด ขอบคุณคุณครูทุกๆท่านที่่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้อ่านด้วยครับที่ติดตามอ่านสม่ำเสมอ...ความเห็น (7)

ชอบการจัดกิจกรรมมากค่ะ

ร่วมด้วยช่วยกัน.....สร้างสรรค์เด็กไทย

ขอบคุณครูอรที่ชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ครับ

กิจกรรมแบบนี้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมครับ

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

แล้วพบกันครับ

บันทึกนี้แปลกไปจากที่เคยนะคะ ให้ครูทำแผนการสอน น่าสนุกจริงๆ

มีคำหนึ่งในบันทึกคือ "เรียนรู้สูงสุด" พี่ชอบคำนี้ ในความเห็นพี่ เรียนรู้สูงสุดเกิดจาก การออกแบบกิจกรรมที่ดี และออกแบบกลุ่มที่เหมาะสมกับกิจกรรม ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการสอน

ขอบคุณบันทึกที่กระตุ้นการคิดของพี่ค่ะ

ขอบคุณพี่นุ้ยมากครับ

ที่ออกแบบการแผนการสอน

เพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ได้เอาแผนการสอนดีๆไปปรับใช้สอนและมีความมั่นใจว่าสอนภาษาอังกฤษได้แน่นอนครับ

การได้ฝึกร่วมกันด้วยวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี