กิจกรรมครูภาษาอังกฤษโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม (3)

งานวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม โดย รศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

ผู้เขียนขอเขียนต่อจาก บันทึกนี้นะครับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้เขียนอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้เขียนให้ครูแต่ละกลุ่มออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มตนเอง มีทั้งหมด 5 กลุ่ม โดยครูเขียนแผนการสอนและออกแบบการสอนเพื่อสอนเพื่อนครูด้วยกัน การออกแบบการสอนต้องเตรียมเอกสาร เตรียมสื่อการสอน เตรียมการประเมินผลผู้เรียนด้วย

กลุ่มนี้สอนเรื่องผลไม้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี ใช้ภาพผลไม้และให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ

กลุ่มนี้สอนเรื่องสีและจับคู่สีกับผลไม้ด้วย

กลุ่มสอนนี้สอนเรื่องวันและสีประจำวัน คุณครูในภาพสอนได้เป็นขั้นตอนดีมาก

กลุ่มนี้สอนเรื่องอวัยวะในร่างกาย

ผู้เขียนเสนอแนะการสอนลองให้นักเรียนเอาคำศัพท์ไปติดที่เพื่อนแบบนี้ 555


ให้เพื่อครูช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูข้อดีข้อเสียของแผนการสอนและเมื่อครูเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนก็สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้

มีกลุ่มหนึ่งสอนเรื่องผลไม้ ผู้เขียนเลยให้ลองทำกิจกรรมรำมวยจีนภาษาอังกฤษ ได้ผลครูออกแบบท่าทางได้น่าสนใจมาก ครูใช้คำพูดว่า

Chinese boxing

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another…. Ah….!!

Huang Ho River

Comes from the heaven

Passing my house

I take them all… Ah…!!

เมื่อคุณครูรำมวยจีนท่าพื้นฐานได้แล้วให้คุณครูออกแบบท่ารำมวยจีนของคุณครูเอง ชื่อแม่น้ำสามารถเปลี่ยนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นได้เช่น เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง เป็นต้นดูเหมือนว่าคุณครูเล่นเกมได้สนุกกว่านักเรียน 555


ตอนคุณครูทำกิจกรรมสามารถประยุกต์เกมใน Video ไปใช้ในชั้นเรียนได้ถ้านักเรียนแพ้ให้บอกอวัยวะในร่างกาย หรือบอกชื่อผลไม้ ตามเรื่องเนื้อหาที่นักเรียนเรียน


ผู้เขียนชอบคุณครูท่านนี้ชื่อครูพินิจ เราเรียกชื่อเล่นว่าครูจ๊าบ สอนเรื่องเรื่องฤดูกาล แต่ทันสมัยมาก นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง Beautiful Sunday ผู้เขียนคิดว่าได้ผลดีที่คุณครูนำแผนการสอน สื่อการสอน วิธีการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสามารถให้ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของครูได้

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ครูผู้สอนต้องรู้จักสังเกตและใช้วิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้สูงสุดเต็มตามศักยภาพของนักเรียน ขอบคุณ ท่านอาจารย์ รศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่เชิญมาจัดกิจกรรมให้ครูทั้ง 6 โรงเรียน ขอบคุณท่านอาจารย์ ผศ.ดร.สุรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา และท่าน ผอ.โรงเรียนวัดหนองจิกที่อยู่กับคุณครูตลอด ขอบคุณคุณครูทุกๆท่านที่่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้อ่านด้วยครับที่ติดตามอ่านสม่ำเสมอ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ชอบการจัดกิจกรรมมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ร่วมด้วยช่วยกัน.....สร้างสรรค์เด็กไทย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูอรที่ชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ครับ

กิจกรรมแบบนี้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

แล้วพบกันครับ

เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้แปลกไปจากที่เคยนะคะ ให้ครูทำแผนการสอน น่าสนุกจริงๆ

มีคำหนึ่งในบันทึกคือ "เรียนรู้สูงสุด" พี่ชอบคำนี้ ในความเห็นพี่ เรียนรู้สูงสุดเกิดจาก การออกแบบกิจกรรมที่ดี และออกแบบกลุ่มที่เหมาะสมกับกิจกรรม ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการสอน

ขอบคุณบันทึกที่กระตุ้นการคิดของพี่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่นุ้ยมากครับ

ที่ออกแบบการแผนการสอน

เพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ได้เอาแผนการสอนดีๆไปปรับใช้สอนและมีความมั่นใจว่าสอนภาษาอังกฤษได้แน่นอนครับ

การได้ฝึกร่วมกันด้วยวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ