​สี่ภารกิจเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับมหาวิทยาลัยทางเลือก …. สถาบันอาศรมศิลป์


ย้ำว่าเป็น "การเรียนรู้ร่วมกัน" ของนักศึกษา ของอาจารย์ และของภาคีที่ร่วมโครงการ คือนักศึกษาต้องทำงาน/โครงการ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อาจารย์เข้าไปเป็น "ผู้ร่วมเรียนรู้" และเป็น "คุณอำนวย" และกลุ่มอาจารย์เอง ก็เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมด้วย เรียกว่า PLC (Professional Learning Community)


วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอาศรมศิลป์ ที่วาระการประชุมที่สะท้อน บุคลิกของสถาบันแห่งนี้ (ที่ผมเขียนบันทึกไว้เป็นระยะๆ ที่นี่) คือเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ได้แก่

  • ๑.รายงานความคืบหน้าโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ข้อเสนอจากคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ประเทศฟินแลนด์
  • ๒.โครงการพัฒนาพื้นที่วัด ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมือง เพื่อพลิกฟื้นความเป็นสัปปายะ และการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ
  • ๓.รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

ผมตีความว่า นี่คือการทำหน้าที่มหาวิทยาลัย แบบเน้นลงพื้นที่ปฏิบัติจริง แล้วทำหน้าที่สอน (ผลิตบัณฑิต) วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ไปพร้อมกัน เป็นการทำหน้าที่แบบ บูรณาการ ไม่ใช่ทำแบบแยกส่วนกัน

การเรียนแบบลงมือปฏิบัตินี้ จะเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้แบบรู้จริง (mastery learning) ก็ได้ หรืออาจไม่เกิด (คือได้ผลแค่เรียนรู้อย่างผิวเผิน) ก็ได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้แบบรู้จริง เกิดจากการเรียนโดยการปฏิบัติ (action) ตามด้วยการคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง (reflection)

จะให้นักศึกษาเข้าใจแง่ใด ต้องชวนกันใคร่ครวญไตร่ตรองในแง่มุมนั้น หนึ่งกิจกรรม/โครงการ เรียนรู้ได้หลายด้าน หลายสาระวิชา

ครู/อาจารย์ จึงต้องทำหน้าที่ออกแบบ และเจรจาความร่วมมือกับภาคี และหาทรัพยากรสนับสนุน เพื่อพัฒนาโครงการสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา และของอาจารย์ ย้ำว่า เพื่อการเรียนรู้ของอาจารย์ด้วย

ย้ำว่าเป็น "การเรียนรู้ร่วมกัน" ของนักศึกษา ของอาจารย์ และของภาคีที่ร่วมโครงการ คือนักศึกษาต้องทำงาน/โครงการ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อาจารย์เข้าไปเป็น "ผู้ร่วมเรียนรู้" และเป็น "คุณอำนวย" และกลุ่มอาจารย์เอง ก็เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมด้วย เรียกว่า PLC (Professional Learning Community)

เป็นการเรียนรู้ที่ท้าทาย สนุกตื่นเต้น (เพราะต้องเผชิญปัญหาหรือความท้าทายตลอดเวลา) และเมื่อประสบความสำเร็จทั้งที่ชิ้นงาน และที่การเรียนรู้ จะเกิดความสุข แบบที่เรียกว่า "ปิติสุข"

ในการประชุมสภาสถาบัน ผมสัมผัสความสุขของอาจารย์ที่นำเรื่องราวของทั้งสามโครงการนี้มาเล่าวิจารณ์ พานิช

๑๙ มี.ค. ๕๘


หมายเลขบันทึก: 589643เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2015 10:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2015 10:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี