นักการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม


(ในที่นี้ของยกตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร) ซึ่งคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ

การร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคินกับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้ศักยภาพในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งสององค์กรเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวคิดในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเกียรตินาคินและ บริษัททุนภัทรมีความใกล้เคียงกัน จึงสามารถนำส่วนที่เป็นจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาส่งเสริมการสร้างประโยชน์ ให้สังคมในนามกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้เป็นอย่างดี โดยให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • การนำทักษะความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและพนักงานไปใช้ในการร่วมกำหนดแนว ทางพัฒนาตลาดการเงินของประเทศผ่านหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจ
  • การมีนโยบายและส่งเสริมกำกับดูแลให้พนักงานร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมเป็นภาคีในแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "โครงการรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น" จัดโดยสมาคมธนาคารไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น เป็นต้น
  • การให้ความรู้แก่สังคมในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Literacy) กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การพัฒนาหลักสูตร KK iCube เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนรายย่อยอย่างเป็นระบบ การให้บริการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่พนักงาน เป็นต้น
  • การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น การสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
  • การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และการจัดค่ายวัฒนธรรม และกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม "โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน"

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเติบโต อย่างมั่นคงตามแนวนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างผลตอบแทนและคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า ควบคู่กับการร่วมดูแลพนักงานและสังคมให้ได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตอันถือเป็นพันธกิจสำคัญของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในฐานะ ที่เป็นองค์กรธุรกิจภาคสถาบันการเงินที่ดำเนินงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม

ที่มา: http://www.kiatnakinphatra.com/csr?lang=th

หมายเลขบันทึก: 589590เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2015 22:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2015 22:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี