OT in Feeding Performance of Infants (ตอน กระบวนการทางกิจกรรมบำบัด)


กระบวนการทางกิจกรรมบำบัด มีดังต่อไปนี้

1. ตรวจประเมิน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และ ทดสอบ

2. วิเคราะห์ปัญหาซึ่งได้จากการประเมิน

3. ตั้งเป้าประสงค์

4. วางแผนการรักษา

5. ปฏิบัติตามแผนการรักษา

6. ประเมินซ้ำ

การประเมินทางกิจกรรมบำบัด

ดูแฟ้มประวัติ
สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการกิน
ประเมินการ Reflex ในการดูดกลืน และการรับประทานอาหาร ได้แก่

 • gag reflex ปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองเมื่อมีของหลุดเข้าไปโคนลิ้น
 • Bite reflex ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของการเคี้ยวต่อไป
 • Rooting reflex ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพื่อหันหาอาหารหรือหันหานมแม่
 • suck-swallowing reflex ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการดูดนมแม่

ประเมิน oral motor โดยเป็นการประเมินในหลายๆส่วนดังนี้

 • Lip control ประเมินการปิดปาก อ้าปาก และการควบคุมปาก
 • Jaw control ประเมินการขยับของขากรรไกรขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา
 • Tongue control ประเมินการควบคุมลิ้นในปาก มีอาการลิ้นคับปากหรือไม่
 • Sucking ประเมินการดูด จังหวะการดูสม่ำเสมอหรือไม่
 • Swallowing ประเมินการกลืน
 • ประเมินจังหวะการดูดการกลืนสม่ำเสมอหรือไม่

การรักษา/ส่งเสริมการกินของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กระตุ้นกล้ามเนื้อรอบปาก
 • กระตุ้นบริเวณในปาก เช่น เหงือก กระพุ้งแก้ม
 • กระตุ้นการเคลื่อนไหวของขากรรไกร( Jaw control)
 • กระตุ้นการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก( lip control)
 • กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลิ้น(Tongue control)
 • กระตุ้นการกลืน(Swallowing)

เอกสารอ้างอิง:

 • Maryam Kaviyani Baghbadrani,Zahra soleymani,Hooshang Dadger and Masoud Salehi. The Effect of oral sensorimotor on feeding performance in children with spastic cerebral paslsy.Acta Meadica Iranica,2014.vole 52,no.12
 • สอบถามจากพี่CI ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันเด็กราชานุกูล
 • Bridgt G. Gibbons , Keith E. Williams , Katherine E. Riegel. Reducing Tube Feed and Tongue Thrust:combining an oral-motor and behavioral Approach to Feeding


Implication + Application

เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ทางคลินิกได้ เช่น ในเด็กกลุ่ม Cerebral Palsy ,Down syndrome ที่มีปัญหาเรื่องการกิน/ดูดกลืน เราก็สามารถนำวิธีการกระตุ้นกลืนไปใช้กับเด็กในกลุ่มนั้นๆได้ และจากการศึกษาก็ทำให้พบว่าเราควรมองผู้รับบริการเป็นองค์รวมเนื่องจากทุกระบบส่งผลถึงกันหมด

จากการศึกษางานวิจัย เรื่อง The Effect of oral sensorimotor on feeding performance in children with spastic cerebral palsy ก็ทำให้ทราบว่าการกระตุ้นประสาทสัมผัสที่กล้ามเนื้อบริเวณปากในเด็กCP จะส่งผลให้พัฒนาความสามารถในการกินมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง:

 • Maryam Kaviyani Baghbadrani,Zahra soleymani,Hooshang Dadger and Masoud Salehi. The Effect of oral sensorimotor on feeding performance in children with spastic cerebral palsy.Acta Meadica Iranica,2014.vole 52,no.12
 • ข้อมูลจากเว็บไซต์http//www.fcdthailand.orglibrarydetail.phpcontentid=0022&postid=0000093¤tpage=1
หมายเลขบันทึก: 589588เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2015 21:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2015 21:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี