๑๒๐.การวัดและประเมินผล ๘ : เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้


บันทึกที่ ๑๒๐. การวัดและประเมินผล ๘ : เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

........เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ขณะนั้นว่าจะใช้วัดอะไร ใช้เมื่อไร อย่างไร แต่ต้องเชื่อว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การประเมินจึงยึดหลักการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลา ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ พัฒนาการเป็นอย่างไร สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน การเลือกใช้เครื่องมือวัดมีผลต่อการประเมิน เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

........ชวาล แพรัตกุล (๒๕๕๒ : ๕๕) ได้แบ่งเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลการศึกษาไว้ดังนี้

๑. การทดสอบ (Test)

๒. การจัดอันดับคุณภาพ (Rating scale)

๓. แบบสอบถาม และแบบสำรวจต่างๆ (Questionnaire and Checklist)

๔. การสังเกต (Observation)

๕. การสัมภาษณ์ (Interview)

๖. การบันทึกย่อและระเบียนสะสม (Anecdotal record and Cumulative record)

๗. สังคมมิติ (Sociometry)

๘. การให้ปฏิบัติและการนำไปใช้ (Situational test)

๙. การศึกษารายบุคคล (Case study)

๑๐. การให้สร้างจินตนาการ (Projective technique)

........ในหนังสือ "ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑"ของ สพฐ. เสนอตัวอย่างไว้ดังนี้

๑. แบบสัมภาษณ์

๒. แบบสังเกต

๓. แบบสอบถาม

๔. แบบสำรวจรายการ

๕. แบบทดสอบ (Test)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ชวาล แพรัตกุล. เทคนิคการวัดผล. ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๕๒.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

หมายเลขบันทึก: 589444เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2015 15:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2015 15:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ คุณลุงวอญ่า ที่ให้กำลังใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี