นายช่างใหญ่ชวนชิม..."สาคูเปียกข้าวโพด"

+สาคูเปียก เรียกหา เพื่อนข้าวโพด

ถูกโฉลก โชคดี หามีเหมือน

ราดกะทิ นิดหน่อย ไม่ค่อยเอือน

มาเถิดเพื่อน เคลื่อนคู่ ช้าอยู่ไยฯ.."นายแคง โคกโพธิ์" พาชิม

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นะครับ. Countdown ๑๕๖ บท — รู้สึกมีความสุขที่ โคกโพธิ์ ปัตตานี สันกาลาคีรี ประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)