การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้งความเห็น (0)