ผลของการทำงาน

ผลของการทำงาน

งานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต งานทำให้ชีวิตอยู่รอดและมีคุณค่าถ้าปราศจากงานเราจะมีปัญหาทั้งกายและใจ แต่คนไม่น้อยที่ไม่ชอบงานและไม่รู้จักทำงานอย่างถูกต้อง คอบหลบเลี่ยงงานหรือทำด้วยความเบื่อหน่าย จึงไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงในชีวิต เพราะความสุขแท้มีแต่ในงาน และการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมมะอย่างหนึ่ง ซึ่งควรสนใจทำให้ถูกต้อง

ผลของการทำงาน เมื่องานดีมันก็ได้ผลจากงาน ผลจากงานก็เป็นวัตถุก่อน แล้วเราเอาวัตถุไปขาย เราก็ได้เงินมา เงินนี่มันเป็นของกลางสำหรับแลกเปลี่ยนกันในการค้า การขาย เราจะแลกกันโดยวัตถุนี่มันก็ลำบาก เช่นคนหนึ่งมีผ้า คนหนึ่งมีข้าว จะเอาไปแลกกันตีราคากันมันก็ลำบาก เขาจึงคิดเงินตราขึ้นสำหรับใช้เป็นของกลางสำหรับวัดค่าของสิ่งของ แล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนกันสะดวกสบาย จึงมีเงินมาสำหรับคิดกันในรูปอย่างนั้น เอาไปซื้อข้าวกัน เราเอาวัตถุไปขาย เราก็ได้ปัจจัยมา ได้ปัจจัยมาแล้วเราก็เอาปัจจัยนั้นไปซื้อของอื่นต่อไป เอาข้าวไปขาว

ได้เงินมาเอาไปซื้อเสื้อผ้า เอาไปซื้ออาหารประเภทอื่น เอาไปซื้อยาแก้ไข้ เอาไปซื้อเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการงานต่อไป อันนี้มันก็ได้ด้วยเงิน เงินได้จากการทำงาน งานทำให้ได้เงิน เงินมันก็เป็นผลของงานต่อไป

การทำด้วยจิตที่ธรรมะประกอบด้วยสติปัญญาที่เรียกว่า "จิตว่าง" ไม่ทำด้วยความยึดมั่นถือว่ามั่นในตัวเอง แต่ทำด้วยความเข้าใจตั้งใจและจริงใจ

ที่มา หนังสือการทำงานเพื่องาน ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ชื่อผู้แต่ง พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

นางสาวปัทมารัตนพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่อเรื่อง ผลของการทำงานความเห็น (0)