นายช่างใหญ่ชวนชิม.."เหนียวหน้าไข่"

+เหนียวหน้าไข่ ไม่พลาด เฮ!ชาติหรอย

เข้าแถวคอย น้องเหอ ของเต้อนชอบ

ข้าวเหนียวมัน ไข่หวาน น่าทานหร๊อก

แหลงบางกอก บอกดังๆ "เหนียวสังหยา"ฯ.."แคง โคกโพธิ์" พาชิม

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันจันทร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นะครับ. Countdown ๑๕๗ บท — รู้สึกเบิกบานที่ โคกโพธิ์ ปัตตานี สันกาลาคีรี ประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)