สวนสัตว์เชียงใหม่

การได้ออกท่องเที่ยวได้สัมผัสกับของจริงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้ จุดประกาย หรือเกิดปรัชญาแนวคิดที่แฝงไว้กับของจริง มากกว่ามองเห็นจากรูปภาพ หรือการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ควรให้มีการฝึกปฏิบัติ สัมผัสประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เกิดแนวคิดจุดประกายแรงบันดาลใจได้ดีอีก กิจกรรมหนึ่งได้ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้เปิดโลกกว้าง


นกกระจอกเทศ


ฝึกการสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ ที่เกิดการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรมได้


ชนิดของอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เอาสวนนกภูเก็ตมาแลกเปลี่ยนจ้าา