ความจริงของชีวิต #1 “ชีวิต”

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เซลล์ในร่างกายมนุษย์มีจำนวนถึง 5 หมื่นล้านเซลล์ ความยาวของเส้นโลหิตในร่างกายมนุษย์ ถ้าจับมาเรียงต่อกันจะมีความยาวถึง 50,000 กิโลเมตรความยาวของเส้นปราสาท เมื่อนำมาเรียงต่อกันเข้ายาวถึง 25,000 กิโลเมตร

     ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ หลายชนิด และอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่าง ๆ อีกมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยเซลล์ของแต่ละชนิดเป็นจำนวนมากมีการคำนวนพบว่า เซลล์ในร่างกายมนุษย์มีจำนวนถึง 5 หมื่นล้านเซลล์ ความยาวของเส้นโลหิตในร่างกายมนุษย์ ถ้าจับมาเรียงต่อกันจะมีความยาวถึง 50,000 กิโลเมตรความยาวของเส้นปราสาท เมื่อนำมาเรียงต่อกันเข้ายาวถึง 25,000 กิโลเมตร (เฉก ชนะสิริ, มปพ) โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย สิ่งเหล่านี้คือ

          กระดูก 206 ท่อน
          กล้ามเนื้อ 792 มัด
          สมองผู้ชายหนักประมาณ 1,380 กรัม
          สมองผู้หญิงหนักประมาณ 1,250 กรัม
          เลือดจะมีประมาณ 7 - 8 % ของน้ำหนักร่างกายหรือประมาณ 5 - 6 ลิตร
          น้ำมีประมาณ 2/3 ของน้ำหนักร่างกาย
          โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน ฯลฯ
          ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นเรือนร่างกายของมนุษย์

ที่มา : http://www.rissk.ac.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)