(95) รวมบทความ GTK เล่ม 3 แล้วค่ะ

สมุด 'เรื่องดีดีที่อยากเล่า' ดิฉันรวมเล่ม 3 แล้วนะคะ

ประชาสัมพันธ์นะคะ สมุด 'เรื่องดีดีที่อยากเล่า' ดิฉันรวมเล่ม 3 แล้วนะคะ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ 'โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์' ในกลุ่มคนที่ไม่สะดวกหรือเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต

ครั้งต่อไปจะรวมเล่มสมุด 'เรียนรู้ชีวิต' ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

สุดยอดมากๆ

ที่ทำ e book จาก gotoknow ได้

มีปัญหาในการปรินส์ไหมครับ