เสื้อปักเกรด เป็น Icon ของอะไร


สำหรับมุมมองของนักอุตสาหกรรมการศึกษานิยม แบบนักหลักสูตรและการสอน นักเทคโนโลยีการศึกษา
และ นักบริหารการศึกษา ก็จะเป็น Icon หรือ "สัญญะ" ที่ไม่รู้สึกแปลกแยกจากตัวบท ที่เป็นทุนนิยมล้วน ๆ
เพราะ Icon แบบนี้ เป็นเป้าหมายของนักการศึกษาที่เรียกว่า "ผลิตภาพ" หรือ "ประสิทธิภาพ" ที่ต้องก้าว
หน้าและขับเคลื่อนไปด้วยตัวเลข ตามยุคสมัยแห่งวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการวัดได้ และไม่แปลกสำหรับนัก
การศึกษาทั่ว ๆ ไป เพราะเป้าหมายของนักการศึกษาแบบอุตสาหกรรมการศึกษาโดยทั่วไปอยู่แล้ว

ตัวเลขที่ชัดเจนเช่นนี้ เป็นสินค้าชนิดหนึ่งในระบบทุนนิยม ซึ่งนิยมวัตถุธรรม จับต้องไห้ด้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
ก็ต้องออกมาในรูปแบบที่มองเห็นได้ จับต้องได้ รูปแบบสินค้าชนิดนี้ไม่สามารถวัดด้วยวิทยาศาสตร์อย่างอื่น
เช่นการสแกนสมอง การวัดคลื่นสมอง วิธีการทำงานของสมอง แต่วัดด้วยวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเช่นการมา
เรียน การส่งการบ้าน การจำเนื้อหาในหลักสูตรได้ การกาคำตอบเพียงข้อเดียวในข้อสอบ และความเข้ากัน
ได้ของระบอบอุปภัมป์ การรู้จักผู้สอน การช่วยงานผู้สอน หรือการให้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งเช่นเรียนพิเศษ
ล้วนแต่แปรผันไปให้เกิดตัวเลขเช่นว่านี้ได้

สัญญะตัวเลขที่เป็นสินค้าเช่นนี้มีความหมายเกี่ยวกับตัวผู้ใช้เอง ถ้าตัวเลขสูง ๆ ก็มีความหมายว่า "เรียนเก่ง"
หมายความถึง การมี "ผลิตภาพ" สูง มี "คุณภาพ" สูง ถ้าตัวเลขต่ำ ๆ หมายถึง "เรียนไม่เก่ง" ไม่มี "ผลิตภาพ"
หรือ "คุณภาพ" ตลอดจนความเชื่อถือในตัวสินค้านี้ เมื่อเรียนต่อในระดับสูง และไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดแห่ง
ความแตกต่างนั้น เช่น ความถนัด พหุปัญญา พหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม

ระเบียบสังคมที่เป็นทุนนิยมวิทยาศาสตร์ มีกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ในการมองภาพของมนุษย์เป็นดังเช่นวัตถุ
เสมอ เช่น การมองเห็นคนเป็นแค่ไฟล์หนึ่งไฟล์ ตัวเลขหนึ่งตัวเลข เคส หนึ่ง เคส ค่าเฉลี่ยการได้รับการศึกษา
ค่าเฉลี่ยแห่งการสอบระดับชาติ ค่าเฉลี่ยผลทดสอบระดับนานาชาติ เพราะยุคสมัยที่ระบบทุนิยมได้เน้นความเจริญ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่นการมองผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งประชาชาติ การกระจายรายได้ เป็นตัวเลข
ทั้งหมด เป็นกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมไม่เห็นความเป็นคนอยู่ในนั้น

Icon หรือ สัญญะ ค่าเฉลี่ยทางการศึกษา จึงมีความหมายทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ให้เป็นสินค้าในระบบทุนนิยม ด้วยความแนบเนียนจนเราไม่รู้สึกในมายาคตินั้น สินค้าชนิดนี้ไม่ได้มุ่งสนองตอบต่อ
ความจำเป็นพื้นฐาน แต่เป็นการบริโภคเชิงความหมาย เป็นการโอ้อวด ภายใต้ระบบทุนนิยมเท่านั้น และสินค้าค่าเฉลี่ยนี้
ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ใช้และผู้บริโภค เช่น ระหัสสินค้าตามลำดับชั้น สินค้าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนที่ติดสิบอันดับของ
ประเทศ กับ สินค่าเฉลี่ยของโรงเรียนโ่นเนมในต่างจังหวัด ก็ให้คุณค่าในระบบชนชั้น คุณค่าและมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน

การบริโภคค่าเฉลี่ย จึงเป็นเช่นเดียวกับการบริโภคตราสถาบัน ก็เป็นสัญญะอย่างหนึ่งที่ขายความหมาย คุณค่า รสนิยม
รูปแบบการใช้ชีวิต การบริโภคค่าเฉลี่ยและบริโภคตราสถาบัน โดยวัตถุทั้งสองนั้นมีอำนาจในการกำหนดคุณค่าความหมาย
และการปั้นแต่ง มากกว่าประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริง การบริโภคเป็นการสร้างอัตลักษณ์ ตัวตน ที่บอกว่าเราเหมือน หรือ
แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร การบริโภคค่าเฉลี่ยสูง ๆ เป็นความเหมือนโดยทั่วๆไปของคนในสังคมนี้ที่ต้องการ High score
ซึ่งเป็นคุณค่าร่วมของทุกชนชั้นในระบบทุนนิยม และ ความแตกต่างกันเช่นค่าเฉลี่ยของการบริโภคตราสถาบันเอง ซึ่ง
ชนชั้นกลางมองว่าสถาบันเก่าแก่บางแห่งมีคุณค่ามากกว่าสถาบันที่เกิดใหม่ สถาบันในเมืองกรุงมี class กว่า สถาบันต่าง
จังหวัดคำสำคัญ (Tags): #เสื่อปักเกรด
หมายเลขบันทึก: 589006เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2015 08:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2015 08:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

เพิ่งเคยเห็น

ตอนดูครั้งแรกคิดว่าห้องเรียน

ทึ่งมาก เป็นการสร้างภาพไหมเนี่ย สงสารนักเรียนที่ได้เกรดน้อย แต่มีความถนัดในด้านอื่นๆครับ

คนคิดคิดดี แต่ลืมเด็กชายขอบ หรือเด็กหลังห้องที่เรียนไม่เก่งแต่จิตใจดีมีคุณธรรมไปนะคะ....
ขอบคุณอาจารย์ขจิตเอาคลิปมาฝาก...ครูนกได้ดูด้วย

เรากำลังสร้างวัฒนธรรม คุณค่าคนผูกกับตัวเลขแบบเพี้ยนๆ

เด็กเกรดสูงมีสิทธิไว้ผมยาว??

อยากไว้ผมยาวก็เรียนให้เก่งสิ??


เกรดดีไม่ได้หมายความว่าจะเรียนเก่งเสมอไป
เกรดดีไช่ว่าจริยธรรมจะดี
เกรดดีไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิต

มนุษย์นั้นยากสุดจะวัดได้ มนุษย์ผู้ใดยอมให้ผู้อื่นวัดจัดเกณฑ์ได้นั้นแสดงว่าโดนผู้อื่นเข้าครอบงำแล้ว

บ่อยครั้งที่เกรดหมายถึง ทำตัวถูกใจผู้ประเมิน แค่นั้นเอง

และผู้ที่เหมาะกับการเป็นจักรกลคอยหมุนขับระบบทุนนิยมมากที่สุดก็คือผู้ที่ถูก ระบอบกฏเกณฑ์ครอบงำทัศนะอย่างสมบูรณ์ที่สุด

งงระบบการศึกษาไทยมากขึ้นทุกทีค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี