กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​
นาย กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​ พยอมแย้ม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง รุ่นที่ 2


อบรมผู้นำชุมชนรุ่น 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร รวมทั้งการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยการเสริมสร้างศักยภาพสตรีให้มีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก อุดมการณ์ ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรม ประชาธิปไตยและธรรมมาภิบาล ในวันอังคารที่ 7 เมษายน ๒๕๕8 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (ชั้น 3 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม) อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมี
นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม บรรยายหัวข้อ การมีส่วนร่วม
ดร.กิตติพัฒน์ ชัยราช รองเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม บรรยายหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม
นางสาวทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี กรรมการฝ่านเด็ก สตรีและสถาบันครอบครัว สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิคภาพ

</strong>ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี