บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นางสาวทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี